• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

„Zasady techniki prawodawczej” w praktyce redagowania projektów ustaw i rozporządzeń

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu redagowania projektów ustaw i rozporządzeń zgodnie z „zasadami techniki prawodawczej”.

Ważne informacje o szkoleniu

Znajomość technik prawodawczych to podstawa prawidłowej legislacji. Podczas proponowanego webinarium nasz prowadzący przeprowadzi uczestników przez wszystkie podstawowe oraz szczegółowe zasady, dyrektywy, wzorce, schematy, formuły redakcyjne poprawnego redagowania ustawa i rozporządzeń. Wskażemy również najczęściej występujące błędy w praktyce legislacyjnej, a jednocześnie podpowiemy jak ich uniknąć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu „zasad technik prawodawczych”.
• Podniesienie kompetencji w zakresie opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń.
• Zdobycie umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych.
• Poznanie zasad prawidłowej realizacji obowiązków związanych z procesem legislacyjnym.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady prawidłowej legislacji i „Zasady techniki prawodawczej” podstawa wszechstronnej poprawności projektu aktu normatywnego.
2. Budowa aktu normatywnego:

• Konstrukcja aktu normatywnego. Funkcje poszczególnych rodzajów przepisów jako przesłanka prawidłowego ich umiejscowienia.
• Błędy w systematyzacji projektów i tytułach jednostek systematyzacyjnych.
3. Przepisy merytoryczne – wybrane problemy:
• Przepisy o karach pieniężnych. Praktyka formułowania a treść ZTP i Kpa.
• Przepisy upoważniające. Poprawność formalna a adekwatność merytoryczna.
4. Przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące:
• Istota i funkcja przepisów epizodycznych a praktyka. Identyfikowanie i rozdzielanie materii epizodycznej od przejściowej.
• Przepisy dostosowujące. Przesłanki i sposób używania zwrotów „tworzy się” i „znosi/likwiduje się” i rozpoznawanie granicy zakresu zmian ustrojowych, od których należy formułować dodatkowe „wdrażające” przepisy.
• Przesłanki formułowania rozstrzygnięć intertemporalnych a formuły redakcyjne określone z ztp i używane w praktyce, na przykładach i rekomendowanych wzorcach redakcyjnych.
5. Przepisy końcowe:
• Przepisy uchylające. Zagrożenia związane z uchylaniem niecałego aktu normatywnego.
• Przepisy o utracie mocy obowiązującej. Jak uniknąć luk w prawie?
• Przepis o wejściu w życie. Różnicowanie terminów i korelacja i przepisami przejściowymi i dostosowującymi.
• Działanie prawa wstecz. Formuły redakcyjne nie tylko w przepisie o wejściu w życie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji rządowej opracowujący projekty ustaw i rozporządzeń, osoby pragnące podnieść poziom wiedzy o praktycznej legislacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo legislacją. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, w tym koordynował legislacyjnie prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Od 2015 r. prowadzi działalność Kancelarii legislacyjnej. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i dydaktyce związanej z legislacją. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat tworzenia prawa. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu zasad tworzenia prawa i redagowania projektów aktów normatywnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 listopada 2022 r.