Postępowanie i archiwizacja korespondencji przekazanej przez ePUAP

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których przedstawimy najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowymi okresami przetwarzania danych oraz przestrzeganiem zasad ograniczonego  przechowywania, integralności i rozliczalności, dotyczących zarządzania dokumentacją przekazywaną przez EPUAP w jednostce samorządowej. Omówimy obowiązujący system kancelaryjny bezdziennikowy, uwzględniając realizację czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym, wspomaganym elektronicznie lub w EZD.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przedstawienie podstawowych przepisów prawnych dotyczących zarządzania dokumentacją elektroniczną w podmiocie.

Omówienie obiegu dokumentów w podmiocie w kontekście prowadzenia dokumentacji przesyłanej przez ePUAP.

Zidentyfikowanie różnic i ryzyk związanych z postępowaniem z dokumentacją przekazaną przez ePUAP dla podmiotu prowadzącego dokumentację tradycyjną oraz tego, który wdrożył EZD.

Prześledzenie zasad archiwizacji dokumentacji otrzymanej przez ePUAP.

Ustalenie odpowiedzialności osób przyjmujących i rejestrujących korespondencję ( w tym tą kierowaną przez ePUAP ) za jej rozdział na komórki podmiotu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna dla zarządzania dokumentacją elektroniczną.
2. Rola normatywów kancelaryjno-archiwalnych w zarządzaniu dokumentacją jednostki organizacyjnej.
3. Definiowanie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz dokumentowania przebiegu i załatwiania spraw. Konsekwencje wyboru dla zarządzania dokumentacją w jednostce: system tradycyjny a ePUAP, system EZD a ePUAP.
4. Kluczowe definicje kancelaryjne: dokument papierowy, odwzorowanie cyfrowe, naturalny dokument elektroniczny, metadane, składy chronologiczne.
5. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie i korzystanie z jednolitego rzeczowego wykazu akt.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i punktów kancelaryjnych i sekretariatów, osoby prowadzące akta spraw pracowniczych oraz przekazujący dokumentację do archiwum, archiwiści zakładowi i koordynatorzy czynności kancelaryjno-archiwalnych, osoby nadzorujące zarządzanie dokumentacją w JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o okresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń