Kontrole podmiotów państwowych i samorządowych przeprowadzane przez Archiwa Państwowe. Zasady, przebieg i przygotowanie do kontroli

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z przedmiotem kontroli archiwalnych, uprawnieniami kontrolerów, przebiegiem kontroli, terminami i zasadami brzemienia treści protokołu i wystąpienia pokontrolnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Pozyskanie wiedzy o zmianach w przepisach prawa regulujących zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez archiwa państwowe i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania się do czynności kontrolnych.
 • Pozyskanie informacji o zasadach i terminach uzgadniania protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Regulacje prawne dotyczące kontroli archiwalnych.
 2. Podmioty kontrolowane.
 3. Przedmiot kontroli, czyli co sprawdzają przedstawiciele archiwów państwowych.
 4. Jak przygotować się do kontroli?
 5. Warunki przeprowadzania kontroli. Udział podmiotu kontrolowanego.
 6. Uprawnienia i obowiązki kontrolerów.
 7. Protokół kontroli i jego uzgadnianie.
 8. Wystąpienie pokontrolne i jego uzgadnianie.
 9. Realizacja zaleceń pokontrolnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza, koordynatorzy czynności kancelaryjnych, archiwiści lub osoby odpowiedzialne za archiwizację dokumentacji, osoby odpowiedzialne za sprawy kontroli i audytu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 320 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na gdansk.frdl.pl lub mailem na adres zgloszenia@gdansk.frdl.pl do 2 kwietnia 2021 r.