Jak i dlaczego warto monitorować w urzędzie wdrażanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami? Realizacja ustawowych obowiązków przez koordynatorów ds. dostępności

Ważne informacje o szkoleniu

Koordynator ds. dostępności posiada obowiązek monitorowania działalności podmiotu publicznego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
• Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo omówimy jak skutecznie realizować ustawowy obowiązek, jak prowadzić proces monitoringu wdrażania dostępności w podmiotach publicznych. Wskażemy, jakie sposoby i narzędzia warto wykorzystywać do monitoringu.
• Dodatkowo przedstawione zostaną zagadnienia pomocne każdemu koordynatorowi, podpowiemy jak przekonywać „nieprzekonanych” o potrzebie i obowiązkach wdrażania dostępności, jak prowadzić komunikację wewnętrzną językiem korzyści wynikającym z dostępności. W tym obszarze przedstawione zostaną również techniki komunikacji i negocjacji.

Proponowane zajęcia mają charakter autorski i zostały przygotowane na podstawie najczęściej powtarzających się pytań i zagadnień, z jakimi zwracają się przedstawiciele instytucji publicznych/ firm do ekspertów w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prowadząca szkolenie od wielu lat wspiera instytucje we wdrażaniu rozwiązań zapewniających dostępność w podmiotach publicznych, a od 2019 r., od kiedy obowiązuje ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jako trenerka z wieloletnim doświadczeniem wspiera innych w skutecznym komunikowaniu o korzyściach, wynikających z dostępności oraz buduje kompetencje liderów i liderek dostępności.
Prowadząca podczas szkolenia przedstawi poparte doświadczeniem rozwiązania oraz case study, które są już z sukcesem wdrażane w instytucjach, podzieli się gotowymi do wdrożenia rozwiązaniami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie sposobów i narzędzi, które pomogą monitorować proces wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w urzędzie.
• Analiza przykładowych ankiet, kwestionariuszy, formularzy, które są narzędziami do monitoringu dostępności dla koordynatorów dostępności.
• Rozwój umiejętności prowadzenia spotkań monitorujących wdrażanie dostępności jako jednego z narzędzi ewaluacyjnych wdrażania dostępności, w tym poznanie:
- zasad organizacji wewnętrznych spotkań monitorujących, tak aby były skuteczne i angażujące,
- scenariuszy prowadzenia spotkań monitorujących wdrażanie dostępności z pracownikami urzędu/pracownikami podległych jednostek,
- mechanizmów i sposobów skutecznego przekazywania wiedzy o dostępności.
• Wskazanie sposobów zwiększenia motywacji pracowników, w tym osób decyzyjnych w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostce.
• Wymiana doświadczeń i możliwość zadawania pytań podczas szkolenia ekspertce w dziedzinie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przeprowadzenie autodiagnozy w zakresie realizacji ustawowych obowiązków koordynatorów ds. dostępności, której celem jest podsumowanie dotychczasowych działań podejmowanych w celu realizowania obowiązków ustawowych. Indywidualna praca – ćwiczenia – auto monitoring podejmowanych działań.
2. Po co przeprowadzać monitoring procesu zapewniania dostępności? Przedstawienie celów prowadzenia działań monitorujących wdrażanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
3. Omówienie procesu post analizy dostępności podmiotu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
4. Przedstawienie narzędzi służących do monitorowania wdrażania dostępności m. in. poznanie gotowych wzorów ankiet, kwestionariuszy, formularzy ewaluacyjnych wraz z ich praktycznym zastosowaniem.
5. Wskazanie celów prowadzenia spotkań monitorujących wdrażanie dostępności z pracownikami urzędu/pracownikami podległych jednostek.
6. Poznanie najważniejszych zasad organizacji spotkań monitoringowych.
7. Omówienie scenariuszy prowadzenia spotkań monitoringowych wraz z doborem narzędzi ewaluacyjnych.
8. Skuteczna komunikacja wewnętrzna w urzędzie dotycząca konieczności zapewniania dostępności. Jakie prowadzić działania edukacyjne dla pracowników podmiotu publicznego, aby dostrzegli korzyści z wdrażania dostępności?
9. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, koordynuje przeprowadzanie audytów dostępności, audytorka dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, trenerka. Współautorka programów szkoleniowych i publikacji związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami. Konsultantka merytoryczna w procesie aktualizacji Standardu Dostępności dla POZ dla Ministerstwa Zdrowia. Konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

zwiń
rozwiń