Informacja publiczna. Zagadnienia praktyczne

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane zajęcia mają charakter autorski, prowadząca realizowała badania w zakresie korzystania z prawa do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym. Zapraszamy do udziału osoby, które chcą nabyć praktyczną wiedzę nt. informacji publicznej w tym procedury dostępu do informacji publicznej, umiejętności przygotowania argumentacji celem ograniczenia tego prawa w przypadku, kiedy wnioskodawcy „nadużywają” tego instrumentu prawnego, czy wykorzystają to prawo do celów gospodarczych. Uczestnik dowie się jak rozróżnić informację prostą od przetworzonej, jakiej argumentacji należy użyć w wezwaniu do wykazania szczególnego interesu publicznego, a jakiej w decyzji odmawiającej prawa do informacji publicznej. Uczestnik podczas części warsztatowej uzyska praktyczną wiedzę jak radzić sobie z zalewaniem organów wnioskami o dostęp do informacji publicznej. Autorka współpracuje na stałe z samorządem terytorialnym, co pozwala na stałą analizę przedmiotowego zagadnienia oraz bieżącą analizę linii orzeczniczej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Uczestnicy nauczą się jak analizować wnioski w trybie informacji publicznej, a także co zrobić, kiedy wniosek wpływa negatywnie na czynności wykonywane ustawowo nałożone na organy władzy publicznej.
• Uczestnicy pozyskają konkretną argumentacje opartą o aktualną linię orzeczniczą, jaką w swojej praktyce będą mogli wykorzystać odmawiając prawa do informacji publicznej, czy formułując wezwanie do wykazania szczególnego interesu publicznego.
• Podczas części warsztatowej omówimy konkretne przypadki wniosków w trybie informacji publicznej, jakie trafiają do instytucji publicznych i omówimy, przygotujemy konkretne „postępowania”. Uczestnicy będą mogli zapytać, a także omówić wnioski, jakie do nich wpłynęły i nad jakimi aktualnie pracują.
Uczestnicy mogą przed szkoleniem przesłać konkretne pytania w przedmiotowym zakresie, odpowiedź może zostać udzielona podczas części warsztatowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podmiot i przedmiot informacji publicznej – omówienie definicji.
2. Informacja prosta, a przetworzona omówienie zagadnienia w oparciu o praktykę i linię orzeczniczą.
3. Sposoby udostępnienia informacji publicznej.
4. Treść informacji publicznej a ochrona praw autorskich.
5. Informacja publiczna a zamówienia publiczne.
6. Terminy.
7. Bezczynność organu.
8. Ograniczenie prawa do informacji publicznej.
9. Wezwanie do wykazania szczególnego interesu publicznego, decyzja administracyjna. Omówienie formalno–prawne.
10. Wezwanie do wykazania szczególnego interesu publicznego – cześć warsztatowa.
11. Decyzja administracyjna odmawiająca prawa dostępu do informacji publicznej – cześć warsztatowa.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy merytoryczni instytucji publicznych, którzy są zobowiązani do znajomości aspektów prawnych udostępniania informacji publicznej. Każdy pracownik merytoryczny, rozpatrujący wnioski w trybie informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, posiada podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa. Ukończyła studia podyplomowe z audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, a także w praktyce przeprowadziła kilkanaście audytów m.in. w zakresie dotyczącej zadania audytowego z informacji publicznej. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także sektorem prywatnym w zakresie doradztwa prawnego. Obsługuje głównie jednostki publiczne w zakresie doradztwa prawnego, ochrony danych osobowych. Autorka książki pt. Informacja publiczna w jednostkach sektora publicznego.

zwiń
rozwiń