Informacja publiczna w praktyce samorządu terytorialnego

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy do udziału osoby, które chcą nabyć praktyczną wiedzę na temat informacji publicznej w tym procedury dostępu do informacji publicznej. Proponowane zajęcia mają charakter autorski na podstawie realizowanych badań przez prowadzącą w zakresie korzystania z prawa do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym. Szczególną uwagę zwrócimy na zagadnienia związane z prowadzeniem postępowania w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz ograniczające prawo dostępu do informacji publicznej, oparte na sprawdzonej, skutecznej praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie informacji na temat prowadzenia postępowań z zakresu udostępniania informacji publicznej.
• Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu analizy wniosków w trybie informacji publicznej.
• Poznanie odpowiedzi na pytanie: Co zrobić, kiedy wniosek wpływa negatywnie na czynności wykonywane ustawowo nałożone na organy władzy publicznej?
• Poznanie skutecznych, wypracowanych w praktyce form odmowy prawa do informacji publicznej w określonych przypadkach, również w sytuacji kiedy wnioskodawca nadużywa prawa do informacji publicznej.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym między innymi wzoru wezwania do wykazania szczególnego interesu publicznego oraz wzór decyzji odmawiającej prawa dostępu do informacji publicznej.
• Poznanie konkretnych przypadków wniosków w trybie informacji publicznej, jakie trafiają do instytucji publicznych i omówimy, przygotujemy konkretne „postępowania”. Uczestnicy będą mogli zapytać, a także omówić wnioski, jakie do nich wpłynęły i nad jakimi aktualnie pracują. Uczestnicy mogą przed szkoleniem przesłać konkretne pytania w przedmiotowym zakresie, odpowiedź może zostać udzielona podczas części warsztatowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej.
2. Informacja publiczna prosta a przetworzona.
3. Ograniczenie prawa do informacji publicznej.
4. Informacja publiczna – wezwanie do wykazania szczególnego interesu publicznego.
5. Wezwanie do wykazania szczególnego interesu publicznego w orzecznictwie.
6. Decyzja odmawiająca prawa do informacji publicznej.
7. Warsztaty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, administracja zespolona i niezespolona) oraz ich jednostek organizacyjnych, osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej. Pracownicy merytoryczni instytucji publicznych, którzy są zobowiązani do znajomości aspektów prawnych udostępniania informacji publicznej. Każdy pracownik merytoryczny, rozpatrujący wnioski w trybie informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, posiada podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa. Ukończyła studia podyplomowe z audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, a także w praktyce przeprowadziła kilkanaście audytów m.in. w zakresie dotyczącej zadania audytowego z informacji publicznej. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także sektorem prywatnym w zakresie doradztwa prawnego. Obsługuje głównie jednostki publiczne w zakresie doradztwa prawnego, ochrony danych osobowych. Autorka książki pt. Informacja publiczna w jednostkach sektora publicznego.

zwiń
rozwiń