Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, czyli jak prawidłowo i zgodnie z prawem zniszczyć zbędną dokumentację.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie zasad i procedur brakowania dokumentacji w samorządowych jednostkach organizacyjnych po zmianach w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Prowadząca omówi spisy dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia oraz spisy dokumentacji do ekspertyzy archiwalnej a także procedurę uzyskiwania zgody na brakowanie dokumentacji tradycyjnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Pozyskanie wiedzy o zmianach w przepisach prawa regulujących wartościowanie współczesnej dokumentacji, ustalanie okresów jej przechowywania oraz procedurę brakowania.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania spisów brakowanej dokumentacji i wniosków o jej zniszczenie.
 • Pozyskanie informacji o postępowaniu wewnątrz instytucji przy typowaniu dokumentacji do brakowania oraz postępowaniu przed archiwami państwowymi.
 • Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania:
 • Według jakich zasad dokonywać kwalifikacji archiwalnej?
 • Według jakich kryteriów dokonuje się typowania dokumentacji do brakowania?
 • Jak przygotowywać spisy dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia?
 • Jaka jest procedura uzyskania zgody na brakowanie dokumentacji?
 • Możliwość konsultacji z trenerem problematycznych kwestii w zakresie omawianego tematu oraz uzyskania odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Brakowanie dokumentacji – definicja, założenia, przyczyny.
 2. Regulacje prawne dotyczące brakowania dokumentacji.
 3. Kwalifikacja archiwalna – zasady, sposób określenia, tryb zmian.
 4. Typowanie dokumentacji do brakowania i procedura brakowania dokumentacji wewnątrz podmiotu publicznego (postępowanie z dokumentacją kat. Bc, kat. B i kat. BE).
 5. Opracowywanie spisów dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia oraz spisów dokumentacji do ekspertyzy archiwalnej.
 6. Procedura uzyskiwania zgody na brakowanie dokumentacji tradycyjnej.
 7. Sposób postępowania po uzyskaniu zgody na brakowanie dokumentacji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt w samorządowych i państwowych instytucjach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018).

zwiń
rozwiń