Zmiany w prawie pracy w 2023 roku uwzględniające dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia oraz work-life balance

Ważne informacje o szkoleniu

Początkiem sierpnia 2022 roku upłynął termin transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców/opiekunów. Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu m.in. poszerzenie w Kodeksie pracy uprawnień pracowników – rodziców/opiekunów, a także zrównanie ochrony osób świadczących pracę na podstawie umowy na czas określony w sposób zbliżony do tej, która obowiązuje przy zatrudnieniu bezterminowym. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie planowanych zmian w prawie pracy tak, aby w sposób prawidłowy wdrożyć planowane zmiany.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie projektowanych zmian Kodeksu pracy w zakresie zatrudnienia terminowego.
 • Uzyskanie wiedzy w zakresie właściwego formułowania informacji o warunkach zatrudnienia po zmianach.
 • Poznanie szczegółów w zakresie wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy „work-life balance”.
 • Poznanie zakresu stosowania przepisów przejściowych w ramach nowej regulacji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wzmocnienie ochrony pracowników przy korzystaniu z uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
 2. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
 3. Modyfikacja elementów umowy o pracę.
 4. Zakaz ograniczania dodatkowego zatrudnienia lub świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.
 5. Modyfikacja treści informacji o warunkach zatrudnienia.
 6. Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.
 7. Nowe uprawnienia pracowników w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 8. Indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego.
 9. Zmiana zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego.
 10. Dodatkowe przerwy od pracy.
 11. Wprowadzenie urlopu opiekuńczego oraz dodatkowego zwolnienia z pracy.
 12. Wdrożenie elastycznych form organizacji pracy.
 13. Zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego.
 14. Doprecyzowanie przepisów dot. urlopu wychowawczego.
 15. Wydłużenie okresu, w którym pracownik-rodzic może korzystać ze szczególnych uprawnień z tytułu rodzicielstwa.
 16. Wzmocnienie ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych.
 17. Zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia.
 18. Sankcje z tyt. naruszania nowych przepisów prawa pracy.
 19. Przepisy przejściowe – stosowanie nowych rozwiązań do trwających już stosunków pracy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się prawem pracy: kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, osoby zainteresowane tematyką samorządowego prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń