Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy w przystępny i praktyczny sposób przybliży problematyczne zagadnienia z zakresu tworzenia, funkcjonowania i dokumentowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmie próbę odpowiedzi na wiele pytań, na które nie zawsze wprost odpowiadają przepisy prawne. Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwi lepsze zrozumienie ich istoty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z zakresu ZFŚS.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa w zakresie działalności socjalnej pracodawcy.
 • Zapoznanie się z wieloma zagadnieniami wątpliwymi i dyskusyjnymi oraz ich krytyczna analiza, co pozwoli na rozstrzyganie podobnych do przedstawionych trakcie szkolenia problemów w praktyce.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Czy pracodawca może limitować wiek dzieci pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS?
 2. Jaki jest zakres podmiotowy pojęcia „członkowie rodziny”?
 3. Czy po śmierci pracownika lub byłego pracownika - emeryta/rencisty z ZFŚS mogą korzystać członkowie jego rodziny?
 4. W jakich przypadkach utworzenie ZFŚS jest obligatoryjne, a w jakich fakultatywne?
 5. Czy ze świadczeń z ZFŚS może korzystać kierownictwo zakładu pracy?
 6. Jaki wpływ ma rozwód pracownika na prawo do paczki świątecznej z ZFŚS dla dziecka?
 7. W jaki sposób pracodawca nietworzący ZFŚS może prowadzić działalność socjalną?
 8. Czy konkubent to na potrzeby przepisów o ZFŚS członek rodziny?
 9. Czy emeryci/renciści - byli pracownicy są zobowiązani do corocznej aktualizacji oświadczenia o zarobkach?
 10. Czy wykorzystanie urlopu wypoczynkowego na przełomie roku ma wpływ na prawo do świadczenia urlopowego?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele pracodawców prowadzących działalność socjalną, zwłaszcza członkowie komisji socjalnych, związków zawodowych, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. 

zwiń
rozwiń