Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania powypadkowego. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie obowiązki mają członkowie zespołu powypadkowego, informacje, które muszą pojawić się w treści protokołu powypadkowego. Omówimy wszystkie różnice pomiędzy wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy a wypadkiem w drodze do lub z pracy. Przyjrzymy się również obowiązkom pracodawcy dotyczącym podejrzenia występowania w zakładzie pracy choroby zawodowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zagadnie z zakresu odpowiedzialności pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych.
• Omówienie procedury protokołowania wypadków w czasie pracy.
• Poruszane zagadnienia pozwolą na zażegnanie wszelkich potencjalnie konfliktowych i spornych sytuacji, które mogą pojawić się w relacji pracodawca – pracownik.
• Przygotowanie na ewentualne postępowanie kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy w obszarze wypadków przy pracy.
• Otrzymanie materiałów szkoleniowych zawierających aktualny stan prawny, orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowiska urzędów (Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy).

zwiń
rozwiń
Program

1. Wypadki przy pracy:
• Definicja wypadku przy pracy. Co oznacza nagłość zdarzenia? Czym jest przyczyna zewnętrzna? Jak interpretować związek z pracą? Czy uraz musi skutkować niezdolnością do pracy (zwolnieniem lekarskim)?
• Rodzaje wypadków przy pracy.
• Obowiązki pracodawcy związane z zaistnieniem wypadku przy pracy. Jak krok po kroku wygląda postępowanie powypadkowe?
2. Zespół powypadkowy:
• Kto wchodzi w skład zespołu powypadkowego?
• Jakie obowiązki mają członkowie zespołu powypadkowego?
• Jak powinien zachować się pracodawca, gdy członkowie zespołu powypadkowego mają odmienne zdania co do okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?
3. Protokół powypadkowy: Jakie informacje powinien zawierać protokół? W jakim terminie należy sporządzić protokół? Do kogo i w jakim terminie może odwołać się osoba poszkodowana, która nie zgadza się z treścią protokołu?
4. Pozostałe zagadnienia związane z wypadkami przy pracy:
• Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy. Wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy.
• Świadczenia, które przysługują osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy.
• Jaki wpływ na świadczenia z tytułu wypadku przy pracy ma obecność alkoholu w organizmie osoby poszkodowanej?
• Jaki jest zakres odpowiedzialności pracodawcy w razie niedopełnienia obowiązków związanych z postępowaniem powypadkowym?
• Wypadki przy pracy zdalnej – możliwe działania pracodawcy w obliczu aktualnego stanu prawnego oraz projektowanych zmian w przepisach prawa pracy.
• Zasady postępowania w razie zgłoszenia wypadku przy pracy przez osobę zatrudnioną na innej podstawie niż stosunek pracy.
5. Choroby zawodowe:
• Definicja choroby zawodowej. Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
• Postępowanie w sprawie chorób zawodowych.
• Dodatkowe obowiązki pracodawcy związane ze stwierdzeniem objawów choroby zawodowej u pracownika.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów bhp, osoby kierujące pracownikami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla różnych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

zwiń
rozwiń