Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac w 2023 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego kompleksowo przeanalizujemy aktualnie obowiązujące z uwzględnieniem zmian od 2023 r. przepisy dotyczące naliczania wynagrodzeń ze wskazaniem praktycznych sposób rozliczania składników wynagrodzeń na liście płac oraz najnowsze interpretacje i stanowiska w zakresie naliczania wynagrodzeń. Uczestnik naszych zajęć ma możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców. Dzięki udziałowi w Webinarium poznaje i utrwala wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zasad i wskazanie prawidłowego sposobu dokonywania naliczania wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2023 r.
• Wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów, które obowiązują w 2023r .
• Poznanie zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
• Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego sposobu naliczania listy płac dla pracownika z uwzględnieniem aktualnych przepisów.
• Wskazanie i omówienie najczęściej popełnianych błędów, które kontrolujący uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.
• Zaprezentowanie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń.
• Otrzymanie praktycznych wskazówek i przykładów do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak dokonać zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych?
2. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego przy umowie o pracę i umowach zlecenia? Jak dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2023r. wpłynie na naliczanie składników wynagrodzeń dla pracownika?
3. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
4. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych tylko w dni pracujące lub tylko w dni wolne od pracy?
5. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część dnia pracował i ma na ten dzień zwolnienie lekarskie?
6. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym?
7. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
8. Jak system wynagradzania wpływa na sposób naliczenia składników na liście płac?
9. Czym różni się premia od nagrody? Jaki wpływ na naliczanie wynagrodzeń ma premia i nagroda?
10. Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w przypadkach szczególnych?
11. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmianie składników zmiennych?
12. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
13. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej - urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.?
14. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadkach szczególnych?
15. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku udzielenia czasu wolnego w celu załatwienia prywatnych spraw?
16. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę dla pracownika, który dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności?
17. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działu kadr i płac oraz księgowości początkujący i zaawansowani w tematyce szkolenia. Zajęcia kierowane do osób z instytucji sektora prywatnego i publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 22 lat czynny główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń