Kasa zapomogowo pożyczkowa, wdrażanie zmian w 2023 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których kompleksowo omówimy funkcjonowanie kas zapomogowo-pożyczkowych uwzględniając zmienione przepisy w tym zakresie. Na zajęciach przedstawimy praktyczne problemy związane ze zmianami i spróbujemy przedstawić możliwe rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z  funkcjonowaniem i rozliczaniem KZP po zmianach.
• Omówienie zmienionych przepisów prawnych.
• Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie KZP.
• Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz KZP.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązkowe zgłoszenia, pisma i druki:
a) Zgłoszenie do GUS – wypełnianie wniosku; Wzór wniosku o nadanie REGON;
b) Pismo do związków zawodowych; Pismo do pracodawcy;
c) Polityka rachunkowości; Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości.
2. Zmiany Statutu:
a) Podstawa prawna; Nazwa; Uprawnienia członków; Obowiązki organów KZP;
b) Deklaracja o przystąpieniu i jej wypełnienie: kilka osób upoważnionych;
c) Poręczyciele – nowe ograniczenia; Zasady udzielenia pożyczek;
d) Współpraca z pracodawcą – przekazywanie danych;
e) Zasady zmiany Statutu KZP.
3. Funkcjonowanie KZP:
b) Funkcjonowanie KZP w czasie epidemii – zgromadzenia on-line czy możliwe?
c) Dokumenty papierowe a elektroniczne zasady wprowadzania;
d) Zadłużenia członków KZP – coraz większy problem praktyczny; Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w KZP;
e) Zasady związane z RODO; Dane posiadane przez KZP – co podlega ochronie? Procedura dotycząca RODO; Dokumenty związane z ochroną danych osobowych; Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.
4. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania KZP:
a) Sprawozdanie finansowe za 2022 r. – elementy obowiązkowe obecnie i po zmianach;
b) Zdolność sądowa KZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
c) Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie KZP;
d) Przelewy bankowe – kto ma je podpisać?
e) Wynagrodzenie za prowadzenie spraw KZP – czy przysługuje?
f) Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do KZP; Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia KZP; Zajęcia komornicze wkładów członków KZP;
g) Organy kontrolujące KZP – kto może KZP kontrolować?
5. Druki funkcjonujące w związku z działaniem KZP: Deklaracja przystąpienia do KZP; Wniosek o udzielenie pożyczki; Stan konta; Sprawozdania finansowo – statystyczne, w tym Polityka rachunkowości; Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne.
6. Pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, działów księgowości, kadra zarządzająca.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku u źródła i VAT. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych”, autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 lutego 2023 r.