Zadania gmin w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi

Szkolenie w ramach Forum Gospodarki Komunalnej.

  • osoba zrzeszona (lub w zastępstwie) w Forum Gospodarki Komunalnej 0
  • osoba dodatkowa do osoby zrzeszonej w Forum Gospodarki Komunalnej 300
  • osoba niezrzeszona w Forum Gospodarki Komunalnej 400

Więcej informacji o Forum Gospodarki Komunalnej znajdą Państwo pod poniższym adresem:
https://gdansk.frdl.pl/fora/forum-gospodarki-komunalnej/informacje-11

Program

I. Wstęp
1) Podstawowe pojęcia z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym zbiornik bezodpływowy,
przydomowa oczyszczalnia ścieków, nieczystości ciekłe, właściciel nieruchomości itp.
II. Obowiązki związane z pozbywaniem się nieczystości ciekłych:
1) właściciela nieruchomości,
2) świadczącego usługi odbioru i transportu nieczystości ciekłych,
3) gminy, szczególnie wynikające z nowych przepisów
III. Obowiązki kontrolne gminy wobec:
1) właścicieli nieruchomości,
2) świadczącego usługi odbioru i transportu nieczystości ciekłych,
IV. Obowiązki kontrolne gminy w zakresie przestrzegania obowiązków z ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
V. Rodzaje kar za brak realizacji obowiązków ustawowych, grożących:
1) właścicielowi nieruchomości,
2) świadczącemu usługi odbioru i transportu nieczystości ciekłych,
3) gminie;
VI. Regulacje unijne prawne odnoszące się do problematyki nieczystości ciekłych, oraz ich konsekwencje w
Prawie wodnym i wyznaczaniu aglomeracji.
VII. Przejmowanie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości
ciekłych

zwiń
rozwiń
Prowadzący

Radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym

zwiń
rozwiń