• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zaangażowanie/zobowiązanie/wydatek/korekta w przykładach w jednostce budżetowej. Błędy i nieprawidłowości.

program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 25 kwietnia 2024 r. cena wynosi 420 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie o zaangażowaniu finansowym, zobowiązaniach i wydatkach w kontekście planu budżetowego. Proponowane zajęcia będą poświęcone kompleksowemu zaprezentowaniu zagadnień związanych z zaangażowaniem, zobowiązaniami i wydatkami od momentu powstania do rozliczenia ze szczególnym uwzględnieniem:
• pułapek związanych z wypełnianiem poszczególnych pozycji, zaangażowaniem prawnym i jego wykonaniem: na przykład karta zgłoszeniowa na szkolenie wysłana w grudniu 2023 roku, gdy szkolenie odbywa się w 2024 roku i w tym roku jest poniesiony wydatek – zaangażowanie w roku 2023 przy braku planu oraz pokryciu w planie oraz zawieranie umów dorozumianych czy też umów w formie dokumentowej – np. przez Internet,
• problematyki korekt zaangażowania oraz korekt zobowiązań księgowych,
• świadczeń ubocznych – odsetki 40, 70 czy 100 Euro,
• wymagalności oraz zaległości.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zrozumiesz kluczowe zagadnienia związane z zaangażowaniem finansowym i zobowiązaniami.
 • Dowiesz się, jak dokonywać korekt w zobowiązaniach finansowych oraz dlaczego zaangażowanie nie jest tożsame z wydatkiem w kontekście potrzeb raportowania Rb28S.
 • Poznasz pułapki związane z wprowadzaniem danych dotyczących zaangażowania.
 • Uzyskasz praktyczne wskazówki dotyczące dokumentowania zobowiązań finansowych.
 • Uzupełnisz wiedzę na temat różnych form występowania zaangażowania i zobowiązań w planach budżetowych, specyfiki umów barterowych i sponsoringowych pod kątem zaangażowania finansowego.
 • Nabędziesz umiejętności prawidłowego dokumentowania oraz korekcji zaangażowania finansowego.
 • Nauczysz się jak analizować plan, wykonanie i zaangażowanie oraz poznasz konsekwencje dla raportowania.
 • Poznasz studium przypadków w zakresie nieprawidłowego zarządzania zaangażowaniem finansowym.
 • Nauczysz się wypracowywać skuteczne strategie zarządzania zobowiązaniami finansowymi w kontekście raportowania Rb28S.
 • Będziesz miał możliwość aktywnego udziału w dyskusji i rozwiewaniu wątpliwości związanych z tematyką szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Plan finansowy a zaangażowanie – konto 998 oraz 999 – księgowania (dwie wersje ujęcia zaangażowania).
 2. Zaangażowanie – powstanie/zmiana/wykonanie (zaangażowanie a wydatek to nie to samo na potrzeby Rb28S).
 3. Zaangażowanie – umowy/decyzje/inne zdarzenia – pułapki w zakresie wprowadzania danych.
 4. Zaangażowanie w Rb28S – 100% czy 0% na koniec roku (Plan 100 złotych/Wykonanie 100 złotych/ Zaangażowanie 100 złotych albo 0 złotych).
 5. Zobowiązanie – w okresie bieżącym oraz na przełomie roku.
 6. Zobowiązanie a forma jego udokumentowania.
 7. Zobowiązania wymagalne z decyzji administracyjnych (obowiązek świadczenia), w tym zobowiązania warunkowe (też z decyzji administracyjnych).
 8. Zobowiązanie i jego korekta – zmiana zaangażowania oraz brak zmiany zaangażowania.
 9. Wydatek – kasa/przelew/przekaz pocztowy.
 10. Umowy barterowe oraz sponsoringowe.
 11. Nieprawidłowości w przykładach.
 12. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych, odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdania budżetowego Rb 28S.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń