• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stosowanie podatku VAT w jst w praktyce. Odliczenie i korekta podatku VAT; JPK VAT. Planowane zmiany. Dwudniowe webinarium poziom zaawansowany

Dwudniowe szkolenie w terminie 18 i 28 października 2022 r. 

Ważne informacje o szkoleniu

Przepisy o podatku VAT budzą wiele niejasności i kontrowersji, a liczne, kolejne zmiany tylko je potęgują. Problemy z prawidłową interpretacją przepisów o VAT mają nie tylko osoby, które niedawno zaczęły pracę, ale także te, zajmujące się tym zagadnieniem od wielu lat. To z myślą o nich, przygotowaliśmy 2 dniowe szkolenie, na poziomie zaawansowanym, które pomoże uzupełnić wiedzę, sprawdzić umiejętności praktycznego stosowania przepisów oraz wskaże najczęściej pojawiające się wątpliwości i błędy. Podczas zajęć, przypomnimy zasady rozliczania podatku VAT czy sprawozdawczości MDR. Prowadząca, w jasny sposób omówi kwestie związane z wprowadzanymi i planowanymi zmianami w zakresie VAT, które mają wpływ na odliczanie i korektę podatku. Przedstawi też regulacje dotyczące weryfikacji współczynnika proporcji i preproporcji. Omawiane podczas zajęć zagadnienia zostaną poparte praktycznymi przykładami. W części warsztatowej przedstawimy najczęściej pojawiające się problemy wraz z propozycją ich rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie problematyki dotyczącej odliczania oraz korekty podatku VAT. Przedstawienie wpływu na odliczenie podatku w kontekście aktualnych i planowanych zmian w podatku VAT.
 • Zaprezentowanie zagadnień dotyczących odliczenia podatku naliczonego, przestrzegania terminów, odliczenia z wykorzystaniem współczynnika proporcji oraz preproporcji.
 • Prezentacja problematyki JPK VAT, faktur ustrukturyzowanych, Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Wskazanie problemów z zakresu raportowania schematów podatkowych, terminów, sposobu raportowania, przedstawienia schematów raportowych, wyjaśnienie konsekwencji niewłaściwego lub błędnego raportowania.
 • Poznanie aktualnego orzecznictwa. Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas kontroli.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT:

 • Wskazanie na katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – omówienie transakcji, których kwalifikacja może rodzić wątpliwości i skutki dla odliczenia podatku VAT.
 • Podstawa opodatkowania na gruncie podatku VAT – opodatkowanie dotacji na przykładzie programów dotyczących likwidacji azbestu, wymiany kotłów; możliwość korekty VAT w przypadku umorzenia czynszu.
 • Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT – protokoły odbioru.

2. Faktura, paragon fiskalny, faktura uproszczona i JPK VAT:

 • Zasady wystawiania faktur – dane zawarte na fakturze, określenie nabywcy.
 • Termin na wystawienie faktury.
 • Kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas.
 • Paragon fiskalny z numerem NIP, a faktura uproszczona.
 • Zasady księgowania faktur uproszczonych, możliwość wystawienia faktury z pełnymi danymi oraz korekty faktury uproszczonej.

3. Nowe zasady wystawiania faktur – faktura ustrukturyzowana:

 • Krajowy System e-Faktur.
 • Wzory faktur proponowane przez Ministerstwo Finansów.
 • Obowiązkowa faktura ustrukturyzowana w 2023 r.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, jednostek sektora finansów publicznych, zajmujący się rozliczaniem podatku VAT, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 800 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń