Schematy podatkowe w jsfp

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka schematów podatkowych nie jest nowym zagadnieniem, jednak od momentu ich wprowadzenia budzi wątpliwości interpretacyjne i kontrowersje wśród jednostek sektora finansów publicznych, dlatego też proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem będzie przedstawienie najistotniejszych kwestii z zakresu przedmiotowej tematyki. W trakcie zajęć zostaną przedstawione ustawowe obowiązki dotyczące raportowania, a także wskazana specyfika zasad raportowania, rola podmiotów raportujących z uwzględnieniem wewnętrznej procedury w jednostkach w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej raportowania schematów podatkowych, wskazanie przykładów okoliczności, które powodują i nie powodują obowiązku raportowania, przedstawienie terminów oraz sposobów raportowania.
• Omówienie rozwiązań z zakresu procedury wewnętrznej, regulującej wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących schematów podatkowych.
• Zapoznanie z przykładami raportowania oraz zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów o schematach podatkowych w celu uniknięcia błędów. Analiza najczęstszych wątpliwości.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z problematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Raportowanie przez gminy, powiaty i ich jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe i spółki komunalne:
• Definicja i rodzaje schematów podatkowych.
• W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie?
a. Wykaz czynności statutowych, wyłączonych z raportowania.
b. Wykaz czynności podlegających pod raportowanie.
• Które schematy są objęte raportowaniem?
• Jakie podmioty w jst należy uznać za kwalifikowane?
2. Rola jednostki budżetowej i jej pracowników w zakresie procesu raportowania:
• Definicja pojęcia „Promotor”, „Korzystający”, „Wspomagający”.
3. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:
• Terminy wypełniania obowiązków w zakresie raportowania?
• Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
• Narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów - omówienie.
• Sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.
4. Wewnętrzna procedura raportowania schematów w jst, co powinna zawierać:
• Jak zbudować taką procedurę – omówienie.
• Wprowadzenie procedury a korzyści, ograniczenie ryzyka.
5. Rekomendacje Ministerstwa Finansów i zmiany po Covid 19.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, dyrektorzy komórek finansowych oraz pozostałych służb finansowo-księgowych, zajmujący się raportowaniem schematów podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń