Schematy podatkowe. Nowe obowiązki raportowania. Zajęcia praktyczne

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, podczas których szczegółowo przeanalizujemy zagadnienia związane z funkcjonowaniem schematów podatkowych. Omówimy procedurę zgłaszania schematu podatkowego krok po kroku. Na konkretnych przykładach wskażemy przesłanki do zaraportowania schematu podatkowego. Podczas zajęć postaramy się rozwiązać problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem schematów podatkowych i ułatwić uczestnikom szkolenia ich identyfikację.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem schematów podatkowych.
• Poznanie nowych regulacji ordynacji podatkowej (zmiany w zakresie podatku VAT).
• Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania schematów podatkowych i ich zgłaszania. Przedstawienie przykładów schematu podatkowego. Wyjaśnienie między innymi:
- Co jest w praktyce schematem według wyjaśnień MF?
- Czy i kiedy nastąpi zaskarżenie przepisów do ETS i UE?
- Czy można zgłosić już istniejący schemat podatkowy?
• Poznanie zasad realizacji obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych: rozpoznanie schematu i ustalenie czy podlega raportowaniu. 
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w zakresie schematów z uwagi na stan epidemii:
• Przesunięcie terminów na raportowanie schematów podatkowych.
• Wydłużenie czasu na odpowiedzi przez Ministerstwo Finansów.
• Przykłady schematów związanych z funkcjonowaniem podmiotów w czasie epidemii - np. czy otrzymanie i umorzenie subwencji to schemat podatkowy?
2. Pojęcie schematu podatkowego. Kiedy występuje?
• Główna korzyść podatkowa.
• Szczególna cecha rozpoznawcza.
• Ogólna cecha rozpoznawcza. Inna szczególna cecha rozpoznawcza.
• Schemat transgraniczny i krajowy.
3. Przykłady schematów podatkowych:
• Pre-współczynnik i proporcja.
• Transakcje w ramach podatku VAT i stosowanie stawki „zw”.
• Podatkowe grupy VAT. Czy to schemat podatkowy?
• Budowla, budynek w ramach podatku od nieruchomości jako schemat podatkowy.
• Okrężny obieg pieniądza. Kiedy występuje?
• Schematy podatkowe w podatkach dochodowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości, osoby zajmujące się rozliczaniem podatku VAT, raportowaniem schematów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń