Rozliczenie podatku VAT w projektach. Kwalifikowalność podatku VAT w projektach

Ważne informacje o szkoleniu

Rozliczanie podatku VAT w projektach i kwalifikowalność podatku budzi wiele problemów i kontrowersji. W celu prawidłowego stosowania przepisów proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli nabyć umiejętności i ugruntować wiedzę, niezbędną do prawidłowego rozliczenia podatku VAT w projektach krajowych i unijnych w świetle praktyki i orzecznictwa.

Podczas zajęć prowadząca, ekspert, doświadczony trener i praktyk:

 • w jasny i klarowny sposób wskaże warunki, jakie należy spełnić by móc odliczyć podatek VAT w projektach unijnych oraz zasady ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi,
 • przeanalizuje najczęściej pojawiające się kwestie problemowe, a także przedstawi praktyczne rozwiązania i podpowie, jak postąpić, by prawidłowo rozliczyć podatek VAT w projektach, tak by uniknąć błędów, ujawnianych podczas kontroli.

Szkolenie będzie przydatne dla pracowników jsfp także pod kątem nowego okresu programowania i pomoże we właściwym przygotowaniu się do rozliczania projektów finansowanych zarówno z nowej perspektywy, jak również będących w realizacji i tych, którym kończy się okres realizacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie problematyki dotyczącej rozliczania podatku VAT w projektach unijnych w świetle obowiązujących przepisów, praktyki i orzecznictwa.
 • Omówienie zasad odliczenia podatku VAT. Wskazanie zależności pomiędzy współczynnikiem proporcji oraz tzw. współczynnikiem preproporcji, a także ich wpływu na kwalifikowalność podatku VAT.
 • Analiza konkretnych przypadków w kontekście zastosowania oceny kwalifikacyjności podatku VAT dotyczących dotacji, dotacjami inwestycyjnymi czy w zakresie ochrony środowiska.
 • Wskazanie specyfiki kontroli przed rozpoczęciem projektu, w jego trakcie oraz w fazie operacyjnej, zwrócenie uwagi na kwestie problemowe.
 • Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących prawidłowego rozliczenia podatku VAT w projektach unijnych w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości.

Uzyskanie niezbędnej praktycznej wiedzy, a także odpowiedzi na m. in. poniższe pytania:

- Czy możliwa jest częściowa kwalifikowalność podatku VAT?

- Jak kwalifikowalności VAT w programach Cyfrowa Gmina, Polski Ład?

- Jak odliczać VAT w działaniach inwestycyjnych?

- Jak deklarować i dokumentować kwoty podatku VAT, podlegające odliczeniu?

- Jak dokonać korekty VAT w kontekście rozliczania projektów?

zwiń
rozwiń
Program

1. Kwalifikowalność podatku VAT - podstawowe zasady:

 • Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT - możliwość i obowiązek zmiany ich zakresu.
 • Podatnik VAT czynny i podatnik VAT zwolniony - jak z kwalifikowalnością podatku VAT?
 • Czy możliwa jest częściowa kwalifikowalność podatku VAT?
 • Zakres obowiązków beneficjenta związany z rozliczeniem dotacji - dokumentacja, którą posługujemy się na etapie wniosku o przyznanie dotacji.
 • Omówienie zasad kwalifikowalności VAT w programach Cyfrowa Gmina, Polski Ład itp.

2. Podstawowe zasady odliczenia podatku VAT, a kwalifikowalność podatku w projektach:

 • Omówienie podstawowych warunków  odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi.
 • Analiza konkretnych przypadków: komercjalizacja, działanie w ramach konsorcjum i wspólnego przedsięwzięcia, zakup towarów i usług w związku z realizowaniem badań, wydarzeń przeznaczonych dla osób trzecich, świadczenia dla pracowników.
 • Możliwość odliczenia VAT w działaniach inwestycyjnych, a kwalifikowalność podatku VAT.

3. Współczynnik proporcji oraz tzw. współczynnik preproporcji i ich wpływ na kwalifikowalność podatku VAT:

 • Częściowe odliczenie podatku VAT, a rozliczenie dotacji.
 • Deklarowanie i dokumentowanie kwoty podatku VAT podlegającej odliczeniu.
 • Korekty podatku VAT (roczna, 5- i 10- letnia), a rozliczenie projektów.
 • Możliwość odzyskania podatku VAT, a obowiązek zmiany oświadczenia o kwalifikowalności podatku.

4. Kontrola wewnętrzna możliwości odliczenia VAT w projekcie:

 • Wewnętrzne zasady kwalifikowalności podatku - specyfika kontroli przed rozpoczęciem projektu, w jego trakcie oraz w fazie operacyjnej.
 • Możliwości zapewnienia u beneficjenta bezpieczeństwa prawnego w kontekście kwalifikowalności VAT w projekcie.

5. Przykłady projektów w kontekście oceny kwalifikowalności VAT.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, prawnicy wewnętrzni jednostek, osoby odpowiedzialne za dotacje i projekty inwestycyjne, zwłaszcza finansowane z UE.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń