Rozliczanie podatku VAT w związku z funkcjonowaniem obiektów sportowych w jst. Obowiązek podatkowy, właściwe stawki VAT, fakturowanie, kasa fiskalna, odliczanie VAT

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uczestnik zapozna się z ważnymi regulacjami ustawy o VAT oraz z przykładami praktycznego ich zastosowania w przypadku rozliczeń związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych w jst. W trakcie spotkania zostanie wyjaśnione, czym różni się wynajem obiektu sportowego od usług wstępu do takiego obiektu w kontekście wiążących informacji stawkowych, wydawanych przez Krajową Informację Skarbową. Omówimy także, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w związku z udostępnianiem obiektów sportowych, jakie stawki VAT należy zastosować oraz kiedy należy wykazać dla celów VAT czynności nieodpłatnego udostępniania obiektów sportowych.
Poruszona zostanie również kwestia wystawiania faktur VAT, w tym terminów ich wystawiania czy elementów, jakie powinny się na niej znaleźć. Prowadząca przedstawi zasady dokumentowania transakcji przy pomocy kasy fiskalnej, jak i katalog zwolnień w tym zakresie. Uczestnik będzie miał również okazję poznać zasady odliczania VAT od wydatków na obiekty sportowe – podczas zajęć wskażemy, kiedy przysługuje pełne, a kiedy częściowe prawo do odliczenia VAT.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie najważniejszych zasad związanych z prawidłowym rozliczaniem VAT w związku z funkcjonowaniem obiektów sportowych.
  • Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy, w jaki sposób rozliczyć dla celów czynności odpłatnego udostępniania obiektów sportowych np. hal sportowych, sal gimnastycznych, basenów, siłowni i innych obiektów sportowych w jst.
  • Zwrócenie uwagi na prawidłową sprzedaż, jak i odliczanie VAT od wydatków na obiekty sportowe, uwzględniając aktualną praktykę organów podatkowych.
  • Zdobycie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Odpłatne udostępnianie obiektów sportowych:
• Wynajem obiektu sportowego.
• Wstęp do obiektu sportowego.
2.  Moment powstania obowiązku podatkowego w związku z udostępnianiem obiektów sportowych: 
• Zasady ogólne.
• Zasady szczególne.
3.  Podstawa opodatkowania – podstawowe regulacje.
4.  Stawki VAT:
• Podstawowa stawka VAT.
• Kiedy możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki VAT?
• Zwolnienia z VAT dla usług sportowych.
• Przegląd wiążących informacji stawkowych i orzecznictwa sądowego. 
5. Nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych a VAT.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy oraz pracownicy służb finansowo-księgowych jst, jak i ich jednostek organizacyjnych, w tym szkół, ośrodków sportu i rekreacji oraz gminnych instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń