• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie podatku VAT w związku z funkcjonowaniem obiektów sportowych w jst. Obowiązek podatkowy, właściwe stawki VAT, fakturowanie, kasa fiskalna, odliczanie VAT

Przy zgłoszeniu do 13 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zapoznamy uczestników z ważnymi regulacjami ustawy o VAT oraz z przykładami praktycznego ich zastosowania w przypadku rozliczeń związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych w jst:

  • Wyjaśnimy, czym różni się wynajem obiektu sportowego od usług wstępu do takiego obiektu w kontekście wiążących informacji stawkowych, wydawanych przez Krajową Informację Skarbową.
  • Wskażemy, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w związku z udostępnianiem obiektów sportowych, jakie stawki VAT należy zastosować oraz kiedy należy wykazać dla celów VAT czynności nieodpłatnego udostępniania obiektów sportowych.
  • Przeanalizujemy kwestie wystawiania faktur VAT, w tym terminów ich wystawiania, czy elementów, jakie powinny się na niej znaleźć.
  • Przedstawimy zasady dokumentowania transakcji przy pomocy kasy fiskalnej, jak i katalog zwolnień w tym zakresie.
  • Omówimy zasady odliczania VAT od wydatków na obiekty sportowe – wskażemy, kiedy przysługuje pełne, a kiedy częściowe prawo do odliczenia VAT.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie najważniejszych zasad związanych z prawidłowym rozliczaniem VAT w związku z funkcjonowaniem obiektów sportowych.
• Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy, w jaki sposób rozliczyć dla celów czynności odpłatnego udostępniania obiektów sportowych np. hal sportowych, sal gimnastycznych, basenów, siłowni i innych obiektów sportowych w jst.
• Zwrócenie uwagi na prawidłową sprzedaż, jak i odliczanie VAT od wydatków na obiekty sportowe, uwzględniając aktualną praktykę organów podatkowych.
• Zdobycie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:
- Czy udostępniając salę gimnastyczną mieszkańcom można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT?
- Jak opodatkować wstęp na ściankę wspinaczkową?
- Czy można odliczyć VAT od wydatków na basen przy pomocy prewspółczynnika np. godzinowego?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Odpłatne udostępnianie obiektów sportowych:
• Wynajem obiektu sportowego.
• Wstęp do obiektu sportowego.
2. Moment powstania obowiązku podatkowego w związku z udostępnianiem obiektów sportowych: 
• Zasady ogólne.
• Zasady szczególne.
3. Podstawa opodatkowania – podstawowe regulacje.
4. Stawki VAT:
• Podstawowa stawka VAT.
• Kiedy możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki VAT?
• Zwolnienia z VAT dla usług sportowych.
• Przegląd wiążących informacji stawkowych i orzecznictwa sądowego. 
5. Nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych a VAT.
6. Wystawianie faktur w związku z funkcjonowaniem obiektów sportowych:
• Kiedy wystawiamy fakturę VAT?
• Faktura na żądanie.
• Faktura zaliczkowa.
• Terminy wystawiania faktur.
• Elementy faktury.
• Faktura do paragonu.
• Faktura uproszczona.
7. Zwolnienia z ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej w kontekście obiektów sportowych:
• Podstawowe regulacje dotyczące stosowania kas fiskalnych.
• Zwolnienia podmiotowe.
• Przegląd zwolnień przedmiotowych, w tym:
- zwolnienia dla usług płatnych przelewem,
- zwolnienia dla najmu.
8. Odliczanie VAT od wydatków na obiekty sportowe:
• Kiedy przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT?
• Częściowe odliczanie VAT od wydatków na obiekty sportowe.
• Przegląd interpretacji indywidualnych i orzeczeń sądowych.
9. Podsumowanie. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy oraz pracownicy służb finansowo-księgowych jst i ich jednostek organizacyjnych, w tym szkół, ośrodków sportu i rekreacji oraz gminnych instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w dużych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń