Rozliczanie dla celów VAT sprzedaży w kontekście jst, w tym prawidłowe rozliczanie preferencyjnej sprzedaży węgla osobom fizycznym

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego wskażemy w jakich sytuacjach jst działa jako podatnik VAT, jakie czynności podlegają opodatkowaniu, jak również, jak traktować na gruncie VAT nieodpłatne czynności dokonywane przez samorząd np. nieodpłatne udostępnienia obiektów sportowych czy przekazywanie nagród. Omówimy, w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy dla takich czynności jak np. wynajem lokali, sprzedaż nieruchomości, refakturowanie mediów czy usługi wstępu do obiektów sportowych. Poruszona zostanie również kwestia zasad ustalania podstawy opodatkowania, w tym podstawy opodatkowania dla dostawy nieruchomości, a także kwestia obowiązujących stawek VAT z uwzględnieniem czasowego obniżenia stawek podatku w ramach tarczy antyinflacyjnych. Problemy stanowi nadal prawidłowe rozliczanie użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, w związku z czym, w oparciu o konkretne przykłady wyjaśnimy, jak krok po kroku, rozliczyć te czynności dla celów VAT. Podsumujemy także podstawowe zasady wystawiania faktur.
Dodatkowo w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe omówione zostaną zasady rozliczenia przez jst VAT w związku ze sprzedażą węgla osobom fizycznym, w tym w szczególności kwestie podstawy opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego i prawidłowego dokumentowania przedmiotowych transakcji. Przeanalizujemy również zasady odliczania VAT od wydatków na zakup węgla, jego załadunek czy transport.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie najważniejszych zasad związanych z prawidłowym rozliczaniem dla celów VAT sprzedaży w kontekście specyfiki jednostki samorządu terytorialnego, w tym omówienie konsekwencji na gruncie VAT preferencyjnej sprzedaży węgla osobom fizycznym.
• W trakcie szkolenia uczestnik będzie miał możliwość:
Zdobyć/usystematyzować wiedzę, w jaki sposób rozliczyć dla celów VAT poszczególne czynności wykonywane przez jst jako podatnika VAT. 
Zapoznać się z ważnymi regulacjami ustawy o VAT oraz z przykładami praktycznego ich zastosowania.
Poznać najważniejsze skutki na gruncie VAT preferencyjnej sprzedaży węgla osobom fizycznym, w tym jak dokumentować takie transakcje:
- kiedy można zastosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej,
- czy trzeba umieszczać na fakturze kod GTU, 
- czy istnieje obowiązek umieszczania na fakturze numeru PESEL nabywcy, etc., 
- kiedy rozpoznać transakcję dla celów VAT i w jaki sposób odliczać VAT od wydatków na zakup węgla czy jego transport i załadunek.
Uzyskać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć. 
 

zwiń
rozwiń
Program

1. JST jako podatnik VAT.
2. Co jest przedmiotem opodatkowania?
3. Kiedy nieodpłatna dostawa towarów lub nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu - z perspektywy jst? 
4. Moment powstania obowiązku podatkowego: 
• Zasady ogólne.
• Zasady szczególne.
5. Podstawa opodatkowania:
• Co stanowi podstawę opodatkowania?
• Kiedy dotacja stanowi podstawę opodatkowania?
• Podstawa opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy oraz pracownicy służb finansowo-księgowych urzędów, obsługujących jst, jak i  jednostki czy zakłady budżetowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 stycznia 2023 r.