Raport oszczędzania energii przez samorządy - zasady sporządzania i wyliczania

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązek przekazania do Prezesa URE raportu z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej. Stosowny raport wójtowie i burmistrzowie będą musieli złożyć do 31 marca br. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo sporządzić taki raport.  

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie zasad sporządzenia i złożenia raportu z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
• Zapoznanie się z konsekwencjami niezłożenia lub nieprawidłowego złożenia raportu. 
• Dyskusja na temat sposobów redukcji zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa sporządzenia raportu i jego zakres. 
2. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
3. Sposoby zmniejszenia zużycia energii w instytucji publicznej.
4. Zasady sporządzania raportu oszczędzania energii w samorządach.
5. Wzór raportu z oszczędności energii elektrycznej i sposób jego wypełnienia.
6. Konsekwencje prawne braku złożenia raportu w terminie. 
7. Omówienie przykładowych narzędzi redukcji zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, sekretarze, skarbnicy, pracownicy jst odpowiedzialni za obszar będący tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, była wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Ekspert w zakresie energetyki, zrównoważonego rozwoju i ekologii. Autorka książek i artykułów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 13 lutego 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA