Problematyczne zagadnienia z perspektywy rozliczeń VAT w jst. Przegląd najnowszych interpretacji indywidualnych i orzecznictwa dedykowanego jst

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, w jaki sposób poradzić sobie z problematycznymi zagadnieniami związanymi z prawidłowym rozliczeniem podatku należnego. Omówione zostaną transakcje związane ze sprzedażą nieruchomości dotyczące m. in. określenia obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania czy ustalenia właściwej stawki podatku. Wiele wątpliwości budzą nadal kwestie związane z prawidłowym rozliczeniem dla celów VAT czynności ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcenia tego prawa w prawo własności.
W trakcie szkolenia podsumujemy zatem najważniejsze zagadnienia związane z tymi transakcjami. Dodatkowo, poruszymy kwestie ustalania stawki VAT dla dokonywanych refaktur tzw. mediów oraz dla usług wynajmu obiektów sportowych – w szczególności przyjrzymy się najnowszemu stanowisku organów podatkowych, wynikających z wydawanych wiążących informacji stawkowych. Oprócz problemów związanych z rozliczaniem podatku należnego, przedstawione zostaną zasady dokonywania odliczeń VAT w pełnej wysokości, jak i przy zastosowaniu proporcji VAT.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówimy zagadnienia z zakresu rozliczania VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, które budzą największe wątpliwości. 
• Przyjrzymy się transakcjom po stronie podatku należnego, tj.: 
- w szczególności sprzedaży nieruchomości, 
- użytkowaniu wieczystemu i przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego we własność, 
- dzierżawie ogródków przydomowych, 
- czynnościom wstępu do obiektów sportowych, 
- wybranym zagadnieniom związanym z rozliczaniem podatku naliczonego jak na przykład kwestii odliczania VAT przy pomocy współczynnika i prewspółczynnika VAT. 
• Odpowiemy m.in. na pytania, kiedy wadium staje się zaliczką, jakie są konsekwencje na gruncie VAT rozłożenia płatności na raty.
• Zdobycie informacji, jak w prawidłowy sposób rozliczyć i udokumentować sprzedaż węgla gospodarstwom domowym
• Przeanalizujemy poszczególne zagadnienia z uwzględnieniem aktualnego stanowiska wyrażanego w interpretacjach indywidualnych i orzecznictwie polskich sądów administracyjnych m.in. w temacie sprzedaży nieruchomości zabudowanych cudzym budynkiem czy zabudowanych ruinami.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. JST jako podatnik VAT.
2. Sprzedaż nieruchomości:
a) Obowiązek podatkowy przy sprzedaży nieruchomości, 
b) Wadium a zaliczka dla celów VAT,
c) Rozłożenie płatności na raty a obowiązek podatkowy,
d) Podstawa opodatkowania,
e) Zwolnienia z VAT dla dostawy nieruchomości, w tym definicja terenów budowlanych i pierwszego zasiedlenia,
f) Zamiana nieruchomości z dopłatą i bez dopłaty,
g) Kod GTU a dostawa nieruchomości.
3. Użytkowanie wieczyste:
a) Użytkowanie wieczyste jako dostawa towarów,
b) Stawka VAT dla czynności ustanowienia prawa użytkowania wieczystego,
c) Obowiązek podatkowy a opłaty za użytkowanie wieczyste,
d) Zmiana użytkownika wieczystego a stawka VAT,
e) Podział/scalenie nieruchomości w trakcie trwania użytkowania wieczystego,
f) Nowe podejście do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy oraz pracownicy służb finansowo-księgowych jst, jak i jednostek organizacyjnych jst – jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń