Podatek VAT w odniesieniu do transakcji dotyczących nieruchomości w jst

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę na temat właściwego prowadzenia rozliczeń przez jst podatku VAT w nieruchomościach. Prowadząca w szczególności zwróci uwagę na problematykę dotyczącą opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Podczas zajęć przeanalizujemy, krok po kroku zawiłe zagadnienia z zakresu momentu powstania obowiązku podatkowego, nadpłaty i zaległości w opłacie przekształceniowej czy odliczenia podatku. Ponadto, skupimy się na omówieniu zagadnień prawnych i zaprezentowaniu licznych przykładów, co przyczyni się do ugruntowania wiedzy dotyczącej aktualnych regulacji prawnych, a przede wszystkim praktyki stosowania przepisów o opodatkowaniu transakcji dotyczących nieruchomości w jst.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przybliżenie aspektów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów, zdobycie cennych porad oraz wskazówek dotyczących stosowania przepisów podatku VAT w nieruchomościach.
 • Omówienie konsekwencji zmienionych w ostatnim czasie przepisów i usystematyzowanie wiedzy w zakresie regulacji, które weszły w życie w 2022 r.
 • Uzyskanie materiałów pomocnych przy wykonywaniu obowiązków w zakresie rozliczania podatku VAT w kontekście opodatkowania transakcji dotyczących użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej.
 • Wyjaśnienie sytuacji problemowych, wątpliwości interpretacyjnych, występujących w bieżącej pracy oraz w przypadku kontroli.
 • Wskazanie:
  • Sytuacji problemowych związanych z odliczaniem podatku VAT w kontekście nieruchomości.
  • Jakie są zasady dotyczące podstawy opodatkowania, faktur oraz stawek VAT nieruchomości?
  • Jak postąpić w przypadku problemów związanych z nadpłatami i zaległościami w opłacie przekształceniowej w kontekście podatku VAT?
  • Jak postępować w przypadku transakcji dotyczących nieruchomości w kontekście najmu miejsc na targowiskach?
  • Jak odliczać podatek VAT w przypadku wynajmu powierzchni reklamowej na budynkach, czy reklamy na przystankach autobusowych?
  • Jak odliczyć VAT przy sprzedaży mienia komunalnego, najmu, dzierżawy?
  • Jaka jest podstawa opodatkowania w przypadku opłaty parkingowej czy administrowania zasobem mieszkaniowym przez podmiot trzeci?
  • Jakie konsekwencje dla jst niosą za sobą zmienione przepisy o podatku VAT w 2022r. w zakresie problematyki szkolenia?
zwiń
rozwiń
Program

1. Użytkowanie wieczyste:

 • Kwalifikacja transakcji dotyczących użytkowania wieczystego na gruncie podatku VAT.
 • Kiedy opodatkowaniu podlega opłata roczna z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego?
 • Interpretacja ogólna MF – opłata przekształceniowa – od kiedy podlega opodatkowaniu?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego i stawka VAT.
 • Czy gmina ma obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej opłaty przekształceniowej?
 • Nadpłata i zaległość, a VAT.
 • Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie umowy.

2. Dostawa nieruchomości:

 • Wywłaszczenie w zamian za odszkodowanie.
 • Sprzedaż mienia komunalnego. Zasady stosowania zwolnień na gruncie podatku VAT.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego i podstawa opodatkowania w przypadku dostawy nieruchomości.

3. Transakcje usługowe dotyczące nieruchomości:

 • Najem i dzierżawa. Podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy, stawka VAT.
 • Oddanie w nieodpłatne użyczenie. Czy w ogóle mieści się w zakresie zainteresowania podatku VAT?
 • Refaktura mediów.
 • Administrowanie zasobem mieszkaniowym przez podmiot trzeci.
 • Opłata parkingowa.

4. Prewspółczynnik i współczynnik proporcji:

 • Kiedy uwzględniamy dostawę nieruchomości we współczynniku proporcji i preproporcji?
 • Transakcje dotyczące nieruchomości i ich wpływ na odliczenie podatku VAT: 
 •  najem miejsc na targowiskach i opłata targowa, 
 •  wynajem powierzchni reklamowej na budynkach, 
 •  reklama na przystankach autobusowych, w budynku dworca itp.

5. Dokumentacja transakcji:

 • Faktura, paragon.
 • Dokumentacja sprzedaży zwolnionej.

6. Dyskusja, kwestie problemowe.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy zajmujący się rozliczaniem podatku VAT, pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami w jst, w szczególności z opłatą za użytkowanie wieczyste oraz tzw. opłatą przekształceniową, opłatą parkingową, osoby odpowiedzialne za merytoryczny nadzór realizowanych zadań w sferze objętej tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń