• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek VAT w jst w 2024 r. okiem praktyka. Rozliczanie, zmiany i bieżące problemy. JPK VAT, KSeF, schematy podatkowe

Cena: 845 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 23 kwietnia 2024 r. cena wynosi 745 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Poprawne rozliczanie podatku VAT sprawia księgowym, nawet tym z długoletnim stażem pracy, coraz więcej problemów. Liczne zmiany przepisów powodują wątpliwości interpretacyjne, a kolejne zmiany, które weszły w ostatnim roku oraz te planowane, w szczególności dotyczące faktury ustrukturyzowanej i Krajowego Systemu eFaktur, jeszcze je potęgują. W celu uporządkowania wiedzy i weryfikacji umiejętności, proponujemy Państwu udział w 2- dniowym szkoleniu, podczas którego z perspektywy praktyka:

 • omówimy aktualne problemy podatkowe związane z odliczaniem i korektą podatku VAT, w tym rozliczeń charakterystycznych dla specyfiki jst z uwzględnieniem przykładowych rozwiązań;
 • przedstawimy nowe zasady wystawiania faktur, obowiązkową fakturę ustrukturyzowaną, podpowiemy, jak do tych zmian się przygotować;
 • omówimy problemy dotyczące prawidłowego stosowania przepisów o VAT w praktyce oraz propozycje ich rozwiązań;
 • przedstawimy właściwą interpretację przepisów w zakresie m. in. opodatkowania dotacji, opłaty przekształceniowej, wyliczania współczynnika proporcji i preproporcji na wybranych przykładach.

Prowadząca, ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z podatku VAT, podpowie, jak prawidłowo rozliczać VAT, skupi uwagę podczas zajęć na kwestiach, które przysparzają samorządom najwięcej trudności i wskaże przydatne rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie zmian i aktualnych, problematycznych kwestii rozliczania podatku VAT w 2024 r., także dotyczących faktury ustrukturyzowanej i KSeF.
 • Omówienie zasad dotyczących prawidłowego wystawiania faktur, terminów, deklaracji i ewidencji VAT.
 • Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów dotyczących rozliczania VAT, charakterystycznych dla transakcji realizowanych przez jst tj. najem czy dzierżawa nieruchomości, opłata przekształceniowa, posiłki w szkołach.
 • Poznanie okoliczności, w jakich należy stosować dany rodzaj wskaźnika VAT, a także w jaki sposób wyliczyć proporcję i pre-proporcję VAT. Zdobycie praktycznych porad i wskazówek pomocnych przy wykonywaniu obowiązków dotyczących właściwego rozliczania podatku VAT.
 • Przypomnienie najważniejszych regulacji o MDR oraz obowiązku raportowania.
 • Możliwość zapoznania się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskania odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie problemowe z tematyki szkolenia, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT w jst:

 • Wskazanie na katalog czynności, opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – omówienie transakcji, których kwalifikacja może rodzić wątpliwości i skutki dla odliczenia podatku VAT.
 • Analiza przypadków charakterystycznych dla jst – sprzedaż węgla, użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa, zamiana nieruchomości, wywłaszczenie, aport sieci, rozliczenie nakładów, posiłki w OPS i szkołach.
 • Transakcje nieodpłatne w jst – czy i kiedy podlegają opodatkowaniu?

2. Podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy:

 • Podstawa opodatkowania na gruncie podatku VAT.
 • Opodatkowanie dotacji na przykładzie programów dotyczących likwidacji azbestu, fotowoltaiki, wymiany kotłów – stanowisko sądów administracyjnych i TSUE. Dofinansowania w Programie Polski Ład.
 • Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT – protokoły odbioru.

3. Faktura, paragon fiskalny, faktura uproszczona i JPK VAT:

 • Zasady wystawiania faktur – dane zawarte na fakturze, określenie nabywcy, terminy na wystawienie faktur.
 • Termin na wystawienie faktury.
 • Kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas.
 • Paragon fiskalny z numerem NIP, a faktura uproszczona.
 • Zasady księgowania faktur uproszczonych, możliwość wystawienia faktury z pełnymi danymi oraz korekty faktury uproszczonej.

4. Nowe zasady wystawiania faktur – faktura ustrukturyzowana:

 • Krajowy System e-Faktur.
 • Wzory faktur proponowane przez Ministerstwo Finansów.
 • Obowiązkowa faktura ustrukturyzowana – od kiedy zacznie obowiązywać?
 • Deklaracja i ewidencja VAT w formie JPK (likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT).
 • Deklaracje VAT – forma składania i zakres danych.
 • Zasady prowadzenia ewidencji VAT po zmianach - część ewidencyjna pliku JPK – deklarowanie MPP, GPT, procedury szczególne.
 • Składanie korekt deklaracji.
 • Odpowiedzialność za błędy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, księgowi, pracownicy służb finansowo-księgowych jst, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zajmujący się rozliczaniem podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1 000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 7 maja 2024 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.