Kurs: Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego

online
Program i karta zgłoszenia

Kurs odbędzie się w dniach 6, 10, 13, 20, 25, 26, 27 października 2022 r.. Zajęcia w godzinach 9:00-15:00 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa na kompleksowy kurs przygotowujący do roli skarbnika w Jednostce Samorządu Terytorialnego. Zajęcia będą trwały 7 dni roboczych, poprowadzi je siedmiu ekspertów z różnych dziedzin. Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym, a uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty.
Nasz kurs to aż 7 dni zajęć, które pozwolą na usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w kluczowych obszarach odpowiedzialności skarbnika JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Pracujesz na stanowisku Skarbnika w jst od niedawna lub planujesz zostać Skarbnikiem? Chcesz zwiększyć swoje kompetencje?
Zapraszamy do udziału w 7 dniowym kursie (56 godzin dydaktycznych zajęć), który umożliwi poznanie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy Skarbnikom, ich zastępcom czy osobom przygotowującym się do roli Skarbnika w samorządzie.

Kurs zakończy się testem weryfikującym zdobytą wiedzę.

Kurs w przygotowaniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Skarbnik gminy jest jednocześnie głównym księgowym, koordynatorem budżetu, osobą wykonującą wszelkie prace związane z przygotowaniem, realizacją i kontrolą wykonania budżetu gminy/miasta/powiatu oraz kierownikiem zespołu finansowego w jednostce. Zapraszamy Państwa do udziału w kompleksowym kursie, przygotowującym do roli Skarbnika w jst. Podczas zajęć przedstawione zostaną praktyczne informacje i aktualne przepisy, stanowiące kompendium wiedzy przekazywanej przez praktyków, trenerów z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę samorządu „od podszewki”. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego i należytego wykonywania funkcji Skarbnika jst. W ciągu siedmiu dni zajęć omówimy zagadnienia dotyczące:
• praw i obowiązków Skarbnika,
• upoważnień i pełnomocnictw,
• dyscypliny finansów publicznych,
• zasad klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej,
• projektowania i zarządzania (w tym realizacji budżetu) oraz aktualizacji WPF,
• przeprowadzenia inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych, podatków lokalnych oraz egzekucji administracyjnej,
• podatku VAT.

Podsumowując, uczestnicząc w naszym kursie uzyskają Państwo:
• 7 dni intensywnych spotkań szkoleniowych, prowadzonych przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów,
• integrację środowiska przedstawicieli jsfp,
• wymianę dobrych praktyk i sprawdzonych sposobów działania,
• zajęcia prowadzone przez wieloletnich ekspertów i praktyków,
• kompleksowe przygotowanie do pracy, uzupełnienie informacji, analizę trudnych i problemowych przepisów, wskazanie niejasności i zaproponowanie konkretnych rozwiązań.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Nowo powołani Skarbnicy, osoby pełniące obowiązki Skarbnika, osoby przewidziane do pełnienia roli Skarbnika, zastępcy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL. (Dzień  I)
Trener 2 - Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m. in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych. (Dzień II)

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 2799 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 września 2022 r.