Korekta VAT rok, 5 lat, 10 lat z uwzględnieniem proponowanych zmian w podatku VAT w ramach pakietu slim-3

Ważne informacje o szkoleniu

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki lub ograniczonego przychodu będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty. Udział w szkoleniu powinien przygotować do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pokazanie jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekt rocznej, 5 lub 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych, przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości.
• Wskazanie proponowanych zmian w ustawie VAT w ramach pakietu SLIM – 3, które wpłyną na sposób rozliczenia i dokonywania korekt rocznych.
• Zdobycie umiejętności prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.
• Poznanie nowych zasady rozliczeń i korekt, a co za tym idzie możliwość wcześniejszego przygotowania się do zmian w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2023 r.:
• Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej? Studium przypadku.
• Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika?
• Wyliczenie nowego wskaźnika proporcji sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2023 r.– zgodnie z ustawą,wytycznymi Ministerstwa Finansów, wyrokami TSUE i rozporządzeniem - (jst, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury). – z uwzględnieniem zmian od 2023 r.
2. Korekta za 2022 r. wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP) – z uwzględnieniem zmian w ramach pakietu SLIM-3:
• Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2022 r.
a. Przygotowanie danych do korekty.
b. Dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).
3. Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna, a kiedy 5 lat – case study:
• Środki trwałe do 15 tys. zł. i powyżej 15 tys. zł. - zasady dokonywania korekty.
• Zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
• Zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat.
• Ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
4. Korekta inwestycji własnych, zbycie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom.
• Kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat?
• Zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku.
• Zbycie, przekazanie inwestycji w trakcie okresu korekty - skutki w podatku VAT.
5. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na bieżące problemy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych, działów finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT naliczonego z uwzględnieniem najnowszych przepisów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń