Klasyfikacja budżetowa. Zmiany i wybrane problemy

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przeanalizujemy przepisy regulujące klasyfikację budżetową w jednostkach administracji publicznej. Podczas zajęć szczególną uwagę zwrócimy na zmiany, które zostały wprowadzone lipcowym rozporządzeniem, w zakresie między innymi:
• nowych paragrafów dochodowych i wydatkowych, związanych z pomocą Ukrainie oraz „Polskim Ładem”,
• obowiązku, jaki wynika z nowych regulacji dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dostosowania uchwał budżetowych w roku 2022.
Podczas omawiania zagadnień, prowadząca wskaże także najczęściej popełniane błędy w kwalifikacji budżetowej, zarówno w jst, jak i w jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i uzupełnienie wiedzy z zakresu klasyfikacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej z 15 lipca 2022 r.
• Poznanie zasad prawidłowego klasyfikowania dochodów i wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Podniesienie kwalifikacji osób, które zajmują się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w 2022 r.
• Omówienie najczęstszych problemów, związanych ze stosowaniem podziałek klasyfikacji budżetowej.
• Możliwość weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Klasyfikacja budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
2. Zmiany z 2022 r. w klasyfikacji budżetowej m.in.:

• Nowe paragrafy dochodów m.in. związane z pomocą Ukrainie jak również z „Polskim ładem”.
• Nowe paragrafy wydatków m.in. związane z pomocą Ukrainie jak również z „Polskim ładem” oraz RFIL.
3. Rozdziały usługowe, rozdziały podmiotowe:
• SMUP, a utrzymanie stanowiska pracy.
• Formularz Z-JST.
4. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:
• Klasyfikowanie dochodów: § 063, § 064; § 080; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, § 231-233, § 269, § 271, § 299, § 635, § 661-663, § 668.
• Klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz § 303.
• Klasyfikowanie wydatków do § 419.
• Klasyfikowaniu wydatków do § 441, § 442, w związku z § 470.
• Klasyfikowaniu wydatków do § 470, w związku z § 421, § 422, § 430.
• Stosowania § 422, § 424, w związku z objaśnieniami w § 421.
• Kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie?
• Jak należy stosować i kiedy § 492, § 615 oraz § 804?
• Klasyfikacja wydatków w §§ 231-233, §§ 272-273, § 656, § 657, § 658; §§ 661-663.
• Jakie przychody i kiedy stosujemy § 905; § 906?
5. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi i pracownicy służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych - jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń