Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania w 2023 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Początek roku jest doskonałym czasem, by uporządkować gospodarkę kasową w jednostce, przypomnieć zasady funkcjonowania i organizacji kasy czy też ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym wymogów prawnych w kontekście szeroko rozumianej gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania. Prowadząca szkolenie, szczególną uwagę poświęci przeanalizowaniu kwestii organizacji obrotu bez, jak i gotówkowego, ewidencji zdarzeń w księgach rachunkowych, odpowiedzialności podmiotowej i przedmiotowej, a także zasad kontroli oraz inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania, z uwzględnieniem struktur jednostek obsługujących i obsługiwanych – np. CUW. Podczas zajęć wskażemy działania, jakie należy podjąć w przypadku likwidowania, kradzieży, zaginięcia czy zgubienia druków ścisłego zarachowania. Omówimy także nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kasy i sposobów ich zapobiegania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie obowiązków dotyczących prawidłowej realizacji przepisów o gospodarce kasowej i drukach ścisłego zarachowania w 2023 roku, w szczególności instrukcji i zarządzeń gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.
 • Uzyskanie/usystematyzowanie wiedzy na temat praw, obowiązków i odpowiedzialności w obszarze gospodarki kasowej oraz druków ścisłego zarachowania. 
 • Omówienie kwestii problemowych wraz z przykładami możliwych rozwiązań.

Uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

- Jakie są prawa i obowiązki kasjera?

- Jakie normy bezpieczeństwa musi spełniać pomieszczenie kasowe?

- Co zrobić w przypadku dokonywania transakcji, która budzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?

- Czy można odmówić przyjęcia wpłaty zniszczonym banknotem?

- Jak poprawnie ewidencjonować środki pobrane?

- Co zrobić w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania?

- Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację kasy? Co zrobić w przypadku niedoborów?

- Jak bezpiecznie dokonać likwidacji druków ścisłego zarachowania?

 • Otrzymanie obszernych materiałów z załącznikami, w tym przykłady księgowania zdarzeń gospodarczych, szereg dokumentów – tj. oświadczenia, upoważnienia, wzory rejestrów czy protokołów, przykładowych instrukcji – kasowej i w sprawie druków ścisłego zarachowania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej kierownika jednostki oraz głównego księgowego.
2. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność kasjera oraz procedury ich przyjmowania i przekazywania.
3. Tworzenie, obieg i kontrola typowych dokumentów kasowych, również w strukturze jednostek obsługujących i obsługiwanych – np. CUW, w tym ewidencje i przykładowe księgowania.
4. Organizacja kasy:

 • wymogi,
 • wyposażenie i zabezpieczenie.

5. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek (stałe i jednorazowe – przykładowe księgowania).
6. Pogotowie kasowe:

 • zasady funkcjonowania,
 • ewidencja i rozliczanie.

7. Ewidencja środków pobranych, a nieodebranych przez upoważnioną osobę.
8. Obowiązek dokonywania czynności kontrolnych – osoby uprawnione, sposób dokumentowania.
9. Inwentaryzacja kasy:

 • niedobory/nadwyżki, 
 • sposób postępowania, 
 • przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych,
 • przykładowy protokół.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, kasjerzy i pracownicy ich zastępujący oraz inni pracownicy merytoryczni (np. intendenci, kierownicy gosp. czy pracownicy sekretariatów) jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń