Finansowanie i funkcjonowanie OSP po wprowadzeniu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Najnowsze orzecznictwo sądów, administracji, wojewodów oraz RIO

Ważne informacje o szkoleniu

System finasowania OSP został zmieniony ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych w 2022 roku. Ustawa ta w pewnym zakresie zmieniła zasady finansowania OSP oraz wprowadziła nowe elementy w funkcjonowaniu OSP jak np. umowa z gminą czy szkolenie kierowców. Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym uczestnicy zostaną zapoznani z nowymi orzeczeniami ukazującymi praktyczne zasady finansowania OSP według nowej ustawy o OSP. Orzeczenia zostały wydane w 2022 r. przez Wojewodów oraz Regionalne Izby Obrachunkowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat funkcjonowania i finansowania OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce.
  • Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, komentarzami do najnowszych orzeczeń sądów i administracji, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Realne zmiany wprowadzane nową ustawą o OSP.
2. Umowa gmina - OSP – praktyczne wskazówki zapisów umownych.
3. Zakres zadań ochotniczych straży pożarnych.
4. Relacje gmina – OSP.
5. Relacje Państwowa Straż Pożarna – Ochotnicze Straże Pożarne.
6. Relacje ZOSP RP – OSP, status ZOSP RP.
7. Nowe wymagania dla strażaków ratowników OSP do wyjazdu do działań ratowniczych.
8. Kandydat na strażaka ratownika OSP.
9. Zmiany w obszarze zatrudnienia komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.
10. Nowe zasady szkoleń i nabywania uprawnień przez kierowców OSP.
11. Dodatek emerytalny OSP – zadania gmin, przesłanki, procedura, świadkowie.
12. Zmiany w zasadach wypłaty ekwiwalentów pieniężnych.
13. Praktyczne wskazówki tworzenia uchwały o wysokości ekwiwalentu według najnowszych rozstrzygnięć wojewodów.
14. Kwestia obowiązywania starych uchwał ekwiwalentowych i ciągłości prawa. 
15. Zmiany w zakresie prowadzenia rachunkowości OSP.
16. Nowe odznaczenia i medale dla członków OSP.
17. Legitymacje dla strażaków ratowników OSP.
18. Nowe świadczenia majątkowe dla członków OSP.

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • pracownicy samorządowi gmin, powiatów, województw obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne,
  • komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP,
  • pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych,
  • członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • strażacy Państwowej Straży Pożarnej,
  • prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej,
  • wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną LexKała oraz Portal Prawa Ochrony Przeciwpożarowej LexFire.pl. Wykładowca prawa w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Były asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, prowadził zajęcia z prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej oraz finansów publicznych, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005–2009), autor licznych książek, artykułów i opracowań naukowych, popularnonaukowych i poradnikowych z zakresu prawa, m.in. cywilnego, administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), m.in. Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2; Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych; System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce (z suplementem elektronicznym). Publikuje na łamach pism „Strażak”, „Przegląd Pożarniczy”, w portalach Remiza.com.pl, Strażacki.pl, w wydawnictwie C.H. Beck. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Pełnomocnik dh OSP Edwarda Pruśniewskiego, w głośnej sprawie wygranej przed Sądem Najwyższym. Odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 31 stycznia 2023 r.