Faktury i e-faktury oraz krajowy system e-faktur

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka faktur w jsfp budzi wciąż wiele problemów i wątpliwości, a służby podatkowe w jednostkach administracji publicznej nadal popełniają licznie błędy. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu z tego zakresu, podczas którego omówimy najczęściej występujące nieprawidłowości i popełniane błędy oraz wskażemy właściwe postępowanie i odpowiemy na zadawane pytania dotyczące faktur, e-faktur. Podczas zajęć przeanalizujemy również zagadnienia związane z Krajowym Systemem e- Faktur KSeF.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy z zakresu regulacji prawnych i zasad dotyczących wystawiania faktur.
• Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów z zakresu problematyki faktur i e-faktur.
• Przedstawienie zasad dotyczących wystawiania faktur i faktury proforma.
• Omówienie kwestii związanych z zasadami korygowania danych na fakturach oraz konsekwencjami wystawienia błędnych faktur.
• Wskazanie podstaw i podmiotów, które mogą fakturę skorygować lub anulować.
• Analiza zagadnień związanych z wystawieniem faktur elektronicznych.
• Omówienie zasad dotyczących założeń i funkcjonowania Krajowego Sytemu e-Faktur KSeF.
• Przedstawienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i poznanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne wystawiania faktur:
• Aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur.
2. Ogólne zasady wystawiania faktur:
• Czynności podlegające podatkowi od towarów i usług.
• Podatnik VAT czynny a zwolniony.
• Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą.
• Obowiązek wystawienia faktury.
• Brak obowiązku wystawiania faktur.
• Terminy wystawiania faktur – zasady.
• NIP na paragonie.
• Zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze.
• Wystawianie faktur w walucie.
• Moment podatkowy a moment wystawienia faktury.
• Zastosowanie właściwych stawek na fakturze.
• Klasyfikacja towarów i usług a nomenklatura scalona.
3. Informacje na fakturze:
• Pojęcie faktury wg ustawy.
• Katalog obowiązkowych danych na fakturze.
• Najczęściej popełniane błędy na fakturach.
• Weryfikacja podatników (Biała Lista, VIES).
• Przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
- faktura w przypadkach zwolnionych przedmiotowo z VAT,
- faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego,
- faktura uproszczona.
• Przypadki, kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane.
4. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem:
• Fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE.
• Wystawianie faktur eksportowych.
• Faktura dokumentująca świadczenie dla kontrahenta z UE i krajów trzecich.
• System OSS.
5. Zasady fakturowania zaliczek:
• Przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową.
• Przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych.
• Terminy wystawiania faktur zaliczkowych.
• Rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową.
• Dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa.
• Faktura zaliczkowa jako faktura końcowa.
6. Korygowanie danych na fakturach:
• Faktura korygująca a nota korygująca.
• Dane na fakturze korygującej.
• Dane na nocie korygującej.
• Możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących.
• Anulowanie faktur.
• Faktury korygujące po zmianach w ramach SLIM VAT.
7. Duplikaty faktur:
• Kto może wystawić duplikat faktury?
• Dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.
8. Wystawianie faktur elektronicznych:
• Pojęcie faktury elektronicznej.
• Zasady wystawiania faktur elektronicznych.
• Przechowywanie faktur elektronicznych.
• Obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
• Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury elektronicznej.
9. Pro-forma:
• Czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
• Konsekwencje wystawienia faktury pro-forma.
10. Konsekwencje błędnych faktur:
• Konsekwencje, wynikające z ustawy.
• Konsekwencje karne.
11. Mechanizm podzielonej płatności:
• Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności.
• Podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności.
• Schemat działania mechanizmu podzielonej płatności.
• Wpływ split paymet na zasady fakturowania.
• Split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika.
• Zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT.
• Korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności.
12. Krajowy System e-Faktur:
• Krajowy System e-Faktur (KSeF) – przepisy.
• Jakie faktury można wystawiać w KSeF?
• Obieg e-Faktur.
• Podmioty uprawnione do korzystania z KSeF.
• E-Faktura dla sprzedaży zagranicznej, dla konsumenta.
• Zgoda odbiorcy na otrzymywanie e-Faktur.
• Omówienie schematu FA(1).
• Data wystawienia faktury a data otrzymania faktur.
• Przechowywanie e-Faktur.
• Noty korygujące do e-Faktur.
• Korzyści ze stosowanie e-Faktur.
13. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i księgowi; wszystkie osoby zajmujące się wystawianiem faktur w jednostkach administracji publicznej, w szczególności w jst i jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń