Ewidencja budżetu jst, a ewidencja jednostki urząd. Rachunkowość budżetowa dla urzędów jst w praktyce. Jak ujmować w ewidencji księgowej operacje właściwe dla księgowości organu jst, a jak dla urzędu?

Ważne informacje o szkoleniu

Niezmiennie dla części urzędów jst problemem jest prawidłowe ujmowanie w ewidencji księgowej operacji właściwych dla księgowości organu jst, jak i urzędu jako jednostki. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pomoże zrozumieć tą skomplikowaną materię, a także nabyć praktyczne umiejętności i wyjaśnić, które operacje dotyczą organu jst, a które jednostki. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zweryfikowania czy w urzędzie prawidłowo sporządzamy: bilans z wykonania budżetu, sprawozdania budżetowe z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w jst, wysoko oceniana za przystępną i bezpośrednią formę przekazywania wiedzy, zwróci uwagę na błędy i nieprawidłowości, które mają miejsce na styku tych dwóch ważnych ewidencji, przedstawi możliwe rozwiązania do zastosowania, tak by ustrzec się przed ich popełnianiem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego sposobu ujmowania operacji właściwych dla ewidencji księgowej. Wskazanie, jak prawidłowo prowadzić rozliczenia oraz zdobycie informacji, które operacje dotyczą organu jst, a które jednostki.
 • Wskazanie czy prawidłowo sporządzamy bilans z wykonania budżetu, sprawozdania budżetowe, z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu.
 • Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, które wynikają także z protokołów RIO i NIK, na styku tych dwóch ewidencji.
 • Przedstawienie najczęściej występujących nieprawidłowości dotyczących operacji na styku ewidencji organ jst a jednostka urząd, ze wskazaniem przyczyn ich powstania, a także sposobów ich zapobiegania tak, aby nie doszło do naruszenia przepisów.
 • Uzyskanie praktycznych przykładów możliwych rozwiązań, podpowiedzi jak sobie poradzić z kwestiami problemowymi dotyczącymi interpretacji przepisów i wykonywania zadań związanych z zasadami rachunkowości budżetowej.
 • Weryfikacja wiedzy i praktycznych umiejętności, w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie problematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie ostatnich zmian funkcjonowanie ewidencji organu jst:

 • dochody jst księgowane w organie jst,
 • dochody odprowadzane przez jednostki,
 • rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 • zasilenia jednostek na wydatki,
 • wydatki niewygasające,
 • rozliczenia z jednostkami w zakresie dochodów i wydatków,
 • wpływ na rachunek jst pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie,
 • wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie,
 • ewidencja kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – wpływ, spłata, umorzenie,
 • pożyczki udzielane przez jst, ich spłata, umorzenie,
 • środki z prywatyzacji,
 • odsetki bankowe,
 • odpis aktualizujący należności budżetu,
 • rozliczenia międzyokresowe,
 • wynik wykonania budżetu,
 • wynik na pozostałych operacjach, 
 • skumulowane wyniki budżetu.

2. Bilans z wykonania budżetu jst. 
3. Dochody organu jst w sprawozdaniach budżetowych i z operacji finansowych.
4. Rozliczenia urzędu jako jednostki z organem jst.
5. Ujęcie w przychodach urzędu dochodów budżetu jst.
6. Centralizacja podatku VAT od strony księgowej na poziomie jst – urząd czy organ jst? 
7. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy w jst, pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń