• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Projektowane zmiany ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obcokrajowców. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego przedstawimy planowane zmiany ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Wyjaśnimy kwestie stosowania przepisów i systemu CEIDG oraz formularza CEIDG- 1, również w kontekście zasad rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto, przybliżymy praktykę dotyczącą właściwej pracy w aplikacji CEIDG, przekażemy cenne porady oraz wskazówki z zakresu stosowania przepisów o CEIDG w codziennej pracy. Ekspert- praktyk, który od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników zajmujących się CEIDG, wysoko oceniany za jasność i trafność przekazu, omówi także zagadnienia związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

 

Uwaga! Problematyka, omawiana podczas zajęć zostanie dostosowana do najnowszych, aktualnych na dzień realizacji szkolenia przepisów prawnych!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki szkoleniu uczestnik:

  • Pozna planowane zmiany ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
  • Zdobędzie wiedzę z zakresu praktycznego stosowania przepisów, m. in. zasad rejestracji działalności gospodarczej, także w kontekście rejestracji przez obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  • Zapozna się ze zmianami w przepisach ustawy o CEIDG, nowymi, planowanymi regulacjami prawnymi dotyczącymi uproszczenia procedur rejestracji s.c. oraz ze zmianami w funkcjonowaniu systemu CEIDG.
  • Nabędzie praktyczne umiejętności związane z wpisem do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego, dokonywaniem zgłoszeń do ZUS, w sytuacji rejestracji działalności, zmianą danych, zawieszeniem, wznowieniem, zaprzestaniem działalności gospodarczej.
  • Będzie potrafił zweryfikować dokumenty, które potwierdzają status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek dotyczących uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
  • Zwróci uwagę na kwestie budzące niejasności oraz otrzyma wskazówki i podpowiedzi, jak postępować w przypadku nieprawidłowości.
  • Będzie mógł utrwalić zdobytą wiedzę, skonsultować wątpliwości, dopytać o kwestie problemowe związane z prawidłowym stosowaniem przepisów o CEIDG w praktyce.
zwiń
rozwiń
Program

1. Projektowane zmiany ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
2. Uproszczenie procesu rejestracji spółki cywilnej, publikacja informacji o spółce cywilnej w CEIDG.
3. Rejestracja w CEIDG on-line, rezygnacja z formy papierowej wniosku.
4. Zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Weryfikacja dokumentów potwierdzających status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek zawartych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
6. Formularz CEIDG-1.
7. Działalność nierejestrowa.
8. Dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy.
9. Dane adresowe wpisywane do CEIDG.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert i doświadczony praktyk, od 16 lat zajmuje się tematyką dotyczącą ewidencji działalności gospodarczej. Przez wiele lat był kierownikiem referatu informacji i obsługi przedsiębiorców urzędu miasta, obecnie zastępca dyrektora wydziału, któremu podlega CEIDG. Od ponad 12 lat przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń związanych z tematyką Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

zwiń
rozwiń