Zapraszamy do zapoznania się z tekstem wchodzącym w skład cyklu „Opinie i Komentarze FRDL” zatytułowanym: „W STRONĘ NOWEGO PARTNERSTWA JST-NGO.

Komentarz został napisany wspólnie przez „samorządowca” i „pozarządowca”. Ich zdaniem rozwój partnerstwa JST-NGO jest tym bardziej potrzebny im trudniejsza jest sytuacja samorządów i organizacji pozarządowych wywołana niedoborem środków, nagonką medialną i ograniczeniami nakładanymi przez władze centralne. Autorzy, Piotr Drygała i Piotr Frączak, zwracają uwagę na nową dynamikę relacji JST-NGO symbolicznie rozpoczętą 3.06.2019 r. podpisaniem „Deklaracji partnerstwa samorządu i organizacji społecznych” . Odpowiada ona na potrzebę pogłębienia partnerskiej i wieloaspektowej współpracy, zwiększenia wpływu obywateli, lepszych polityk i usług samorządowych, a w rezultacie także wzmocnienia pozycji samorządów i organizacji w społecznościach lokalnych.