Problematyka dotycząca praw i obowiązków strony postępowania administracyjnego zaliczana jest do kręgu zagadnień normatywnych dość często dyskutowanych w płaszczyźnie prawa publicznego. Praktyka urzędnicza jednak pokazuje, że w tej sferze wciąż istnieje wiele niejasności i trudności związanych z właściwym rozumieniem przepisów prawnych. Więcej w opinii dr Mariusza Paradowskiego "Prawa i obowiązki strony na gruncie samorządowych procedur administracyjnych".

Nr opinii: 18/2022