O tym, czy samorządność uda się zachować, zadecyduje w dużym stopniu nasza aktywna postawa w dniu wyborów parlamentarnych oraz dalsza praca nad włączeniem w odpowiedzialną samorządność jak najszerszej grupy mieszkańców, organizacji i przedsiębiorców współpracujących dla dobra lokalnej społeczności. Ważne jest także zapewnienie edukacji samorządowej – szczególnie dla uczniów szkół, które prowadzi samorząd.