Rozpoczęta właśnie nowa seria krótkich, opiniotwórczych tekstów pod nazwą OPINIE i KOMENTARZE FRDL będzie stanowiła ekspercki wkład Fundacji w debatę o bieżących wydarzeniach istotnych dla środowiska samorządowego. Pierwszy komentarz dotyczy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jego autorem jest Maciej Kiełbus – red. naczelny „Prawa dla samorządu” oraz ekspert prawny ZMP, ZGW RP i innych stowarzyszeń JST. Jego uwagi o celowości wprowadzanych właśnie zmianach w „prawie śmieciowym” stanowią ważny głos w dyskusji nie tylko o jakości stanowionego obecnie w Polsce prawa. Pokazują też, jak fasadowa staje się rola Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w wypracowywaniu aktów prawnych dotyczących samorządów.