- Dlaczego mieszkańcy tak rzadko sięgają po narzędzie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej?

- Czy da się to zmienić, zmobilizować ich do większej partycypacji?

- Czy przepisy są dobrze zaprojektowane?

- Jak to wygląda za granicą?

Na te i wiele innych pytań poszukuje odpowiedzi Szymon Andrzejewski. Zachęcamy do zapoznania się z jego opracowaniem i autorską propozycją zmian w przepisach o obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.