Czy zwykli ludzie, nie-naukowcy mogą prowadzić badania naukowe i być włączani przez instytucje publiczne w ważne projekty badawcze?

Doświadczenie wielu krajów świata dowodzi, że tak. W ramach zyskującego coraz większą popularność i zaufanie ruchu Nauka Obywatelska (ang. citizen science) prowadzonych jest wiele inicjatyw społecznych i ekologicznych angażujących mieszkańców.

Z ich wolontariackiego zaangażowania mogą z powiedzeniem korzystać także samorządy.

W swoim opracowaniu Szymon Andrzejewski przywołuje dobre praktyki polskie i zagraniczne i wyjaśnia, jaki potencjał może mieć angażowanie obywateli w bieżące zadania badawcze związane np. z monitoringiem jakości powietrza.