Raport roczny 2007AUTOR: FRDLLICZBA STRON: 63ROK PUBLIKACJI: 2008JĘZYK OPRACOWANIA: PolskiCOPYRIGHT: FRDL

 Rok 2007 przyniósł Fundacji jej pełnoletniość. Minęło już 18 lat od podpisania aktu założycielskiego. Jest to dla nas wielka radość i powód do satysfakcji. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi Fundacja wkracza w swój wiek dorosły jako organizacja silna i dojrzała. W ciągu tych 18 lat przeszła wiele trudnych chwil i pokonała wiele trudności, związanych ze zmianami warunków, w jakich działały organizacje obywatelskie. W latach 90. ogromna pomoc zagraniczna umożliwiała powstanie licznych organizacji pozarządowych. Jednak okres tej pomocy zakończył się i musiały się one dostosować do nowych warunków wolnego rynku. Wiele nie potrafiło temu sprostać. Jestem więc szczęśliwy, że FRDL wykazała swą zdolność do samodzielnego istnienia i rozwoju, chociaż działalność rozpoczynała bez żadnego kapitału, a opierała się jedynie na zaangażowaniu wielu ludzi, którzy chcieli wspierać rozwój demokracji w Polsce.