Rewitalizacja nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Zdarza się, że staje się jedynie nieudaną ingerencją władz lokalnych w tkankę miejską. Zamiast odnowy publicznych przestrzeni kończy się zepsuciem krajobrazu miejskiego, masowym betonowaniem oraz wycinką drzew.

Takiego scenariusza nie akceptują zwolennicy tzw. „taktycznego urbanizmu”.

O tym, czym jest i jakie są przejawy taktycznego urbanizmu w różnych miejscach na świecie, a także, jaką rolę w tym procesie odgrywają władze lokalne, opowiada w swoim tekście dr Maciej Kędzierski.

Zapraszamy do zapoznania się z jego opracowaniem