W dniu 6 lipca 2020 roku odbyło się kolejne webinarium w ramach forum skarbników samorządów Województwa Pomorskiego. Skarbnicy ponownie gościli Panią Dorotę Pudło-Żylińską – Dyrektor Wydziału Księgowości UM Szczecin, specjalistkę i praktyczkę z zakresu finansów publicznych – rachunkowości, sprawozdawczości, audytu, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Przedmiotem spotkania była sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2020 r .Szkolenie zostało podzielone na dwie części pierwsza dotyczyła sprawozdawczości budżetowej druga natomiast sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych. Przekazywana wiedza była bardzo usystematyzowana dzięki czemu skarbnicy wyrazili swoje zadowolenie w postaci wysokich ocen w ankiecie poszkoleniowej.