W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się kolejne webinarium w ramach forum skarbników samorządów Województwa Pomorskiego. Skarbnicy ponownie gościli  Paną Teresę Krawczyk - Wykładowcę wyższych uczelni - Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletniego praktyka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główną księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.  Przedmiotem spotkania był ponownie podatek Vat a konkretnie Nowe obowiązki wynikające ze zmienionych przepisów w podatku VAT w jst, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, z uwzględnieniem przepisów dot. COVID-19

W trakcie spotkania trwała sesja pytań i odpowiedzi, gdzie uczestnicy zadawali pytania dotyczące konkretnych stanów faktycznych a prowadząca w sposób merytorycznie sprawny odpowiadała, uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie w postaci wysokich ocen w ankiecie poszkoleniowej, zaplanowano również termin kolejnego spotkania na datę 06 lipca b.r, tym razem tematem będzie sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2020 roku.