Lutowe spotkanie Forum Skarbników odbyło się 2 lutego w formule online. Tematem spotkania były najnowsze zmiany w podatku VAT: Ustalanie prewskaźnika do odliczeń na koniec roku, SLIM VAT3 – najbliższe zmiany, Faktury ustrukturyzowane i zmiany w fakturowaniu od stycznia 2022 r., Odliczanie VAT z inwestycji finansowanych środkami z Polskiego Ładu, Inne zmiany obowiązujące w 2023 r. Prowadzącym był Robert Goch, radca prawny, wieloletni praktyk i wykładowca, specjalista w dziedzinie stosowania prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT).

Spotkanie było wyjątkowe ponieważ wzięły w nim dwa fora Skarbników - Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie. Uczestnikami byli również pracownicy RIO w Gdańsku. Szeroki zakres, gorąca dyskusja i międzyregionalna wymiana doświadczeń odpowiedziały na oczekiwania uczestników. Do zobaczenia w marcu!