W dniu 06 listopada 2020 roku odbyło się webinarium w ramach  Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza. Przewodniczący  z uwagi na panującą sytuację ponownie spotkali się w formule online . Frekwencja dopisała. Zaproszonym Ekspertem był Pan Rafał Budzisz – Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego. Poprowadził temat pod tytułem Organizacja pracy rady w okresie stanu epidemii. W trakcie spotkania nie brakowało polemiki na czacie online, która rzuciła nowe światło na wiele aktualnych kwestii. Zaplanowano kolejne spotkanie online na datę 04 grudnia 2020 r.