Ewidencja miejscowości, ulic i adresów po zmianie przepisów prawnych

Miejsce
Internet
Termin
28 kwietnia 2023
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
385 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć przekażemy Państwu wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia i korzystania z rejestru publicznego, jakim jest ewidencja gruntów i budynków. Jak poprawnie zgodnie z prawem a jednocześnie praktycznie prowadzić ten rejestr? Jak z niego korzystać z punktu widzenia klienta? Jak aktualizujemy ten rejestr? Jak wygląda wymiana informacji między tym rejestrem a innymi rejestrami? Na te oraz inne pytania uczestnik uzyska odpowiedź podczas szkolenia. Spotkanie ma aspekt praktyczny z jednej strony, gdyż korzystającym z tego rejestru daje informacje, jak skutecznie i szybko pozyskiwać dane, a prowadzącym rejestr daje informacje, jak prowadzić i wydawać dane zgodnie z obowiązującym prawem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie wiedzy dotyczącej charakteru ewidencji gruntów i budynków i wykorzystania tego rejestru publicznego, a ściślej danych zawartych w tym rejestrze.
• Nabycie i ugruntowanie wiedzy w zakresie prawidłowego prowadzenia rejestru ewidencji gruntów i budynków, w tym jego aktualizacji.
• Zdobycie praktycznej wiedzy, co do możliwości zakładania, aktualizacji i wydawania danych ewidencyjnych, także możliwości odpłatnego i nieodpłatnego pozyskiwania danych ewidencyjnych.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości z zakresu prowadzenia rejestru.
• Otrzymanie materiałów szkoleniowych, które będą zawierały m.in. wzory wniosków i pism oraz formularzy, źródła literackie, judykaturę, opisy otoczenia prawnego oraz casusy i ciekawe przypadki w pytaniach i odpowiedziach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nadawanie, zmiana i zniesienie nazw miejscowości, granice miejscowości, także w aspekcie i w związku z numeracją porządkową nieruchomości.
2. Nadawanie i zmiana nazw ulic i placów, także w związku z numeracją porządkową nieruchomości.
3. Nadawanie numerów porządkowych. Podstawy prawne. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Przedmiot numeracji.
4. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów jako rejestr publiczny. Ogólne zasady gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji wynikające ze znowelizowanych przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5. Jak dostosować obecną ewidencję do obowiązujących przepisów?
6. Numery prognozowane dla budynków.
7. Numery dla budynków w budowie.
8. Numery dla budynków wybudowanych.
9. Numery dla budynków, gdy nie były przedmiotem prognozy.
10. Numeracja porządkowa dla nieruchomości przy drogach wewnętrznych.
11. Numeracja porządkowa, gdy brak zgody na nazwę ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną.
12. Numeracja, gdy budynki znajdują się w znacznym oddaleniu od ulicy.
13. Numeracja porządkowa w budownictwie wielorodzinnym.
14. Numeracja budynków u zbiegu ulic i na placach, przy rondach. Wejścia główne do budynku a wejścia do lokali.
15. Numeracja porządkowa przy ulicach na granicach gmin i miejscowości w tej samej gminie.
16. Numeracja porządkowa a numery lokali.
17. Numeracja przy ulicach gminnych nieobjętych uchwałami o zaliczeniu do drogi publicznej.
18. Nadawanie numerów porządkowych z urzędu tzw. „przenumerowanie”. Zmiana przepisów wykonawczych do Ustawy Pgik w tym zakresie. Warunki stosowania, orzecznictwo sądów. Czy zmiana przepisów wystarczy?
19. Adresy nieruchomości.
20. Zasady udostępniania danych EMUiA w świetle nowych przepisów.
21. Wymiana danych z innymi rejestrami.
22. Omówienie zakresu informacji gromadzonych w EMUiA.
23. Organizacja, tryb tworzenia i aktualizacji danych w EMUiA.
24. Wnioski o ustalenie numeru porządkowego, kto może złożyć, rozpatrywanie wniosków. Nowy wzór wniosku, omówienie. Załączniki do wniosku, czy można ich wymagać, jakich i w jakich sytuacjach?
25. Zawiadomienia o nadaniu nr. porządkowego, również w kontekście zmian w bazach danych ewidencji gruntów i budynków.
26. Odmowa nadania numeru porządkowego. W jaki sposób i w jakich okolicznościach?
27. Uchwały rad gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom i ich wpływ na numerację adresową.
28. Oznaczanie nieruchomości w terenie.
29. Tablice miejscowości, tabliczki z nazwami ulic, tabliczki kierunkowe etc.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej, biegli, geodeci, projektanci, architekci, radcy prawni, notariusze, przedstawiciele spółek sieciowych (energia, gaz, wodno-ściekowe, telekomunikacyjne), urbaniści, deweloperzy na rynku nieruchomości oraz inwestorzy i wykonawcy budowlani.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jst w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Jakub Porządny
Koordynator ds. szkoleń i forów
tel. 58 308 47 73, 500 112 543
j.porzadny@gdansk.frdl.pl
Karolina Mucuś
Koordynator ds. szkoleń i forów
tel. 58 308 47 72, 530 307 420
k.mucus@gdansk.frdl.pl