Usuwanie drzew i krzewów. Wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie, wydawanie decyzji w sprawie uznania kompensacji, wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej, weryfikacja zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew

Cele i korzyści

Często wprowadzane do ustawy o ochronie przyrody zmiany w zakresie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów mogą być przyczyną wielu wątpliwości co do sposobu procedowania spraw. Urzędnicy i właściciele drzew muszą ciągle i w krótkim czasie uaktualniać wiedzę dotyczącą swoich powinności i praw. Dodatkowo zmiany w procedurach mogą powodować niezrozumienia na linii urząd - klient. Na szkoleniu omówione będą także powody wprowadzanych zmian.
Ustawia o ochronie przyrody określa zasady prowadzenia postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów, procedowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, wymierzenia sankcji administracyjnych za nielegalne usuwanie drzew i krzewów oraz ich uszkodzenie lub zniszczenie. Opisano także sposoby oceny potrzeby wprowadzania kompensacji. Ustawodawca m.in.:
• Zdefiniował podstawowe pojęcia, m.in. drzewa, krzewu, złomu, wywrotu, plantacji, zniszczenie drzewa i uszkodzenia drzewa.

zwiń
rozwiń
Program

I dzień
I. Wyjaśnienie zasad prowadzenia postepowania administracyjnego dotyczącego usuwania drzew i krzewów:
1. Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.

2. Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew:
• Drzewa i krzewy, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie;
• Wyłączenie zasad usuwania drzew i krzewów określonych w UoOP w postępowaniach prowadzonych na podstawie innych ustaw.
3. Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew przez osoby:
• Drzewa podlegające zgłoszeniu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich zaangażowani w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, zarządcy dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorcy realizujących inwestycje.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biolog, pedagog. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń