Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe, czyli co zrobić gdy podatnik umiera? Jak odzyskać niezapłacone przez zmarłego podatnika podatki i inne należności publicznoprawne?

Cele i korzyści

Na spotkaniu odpowiemy między innymi na pytania:
• Czy prowadzić postępowanie o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe spadkodawcy w okresie ogłoszonego stanu epidemii?
• Jak postąpić gdy podatnik/zobowiązany umiera w trakcie postępowania wymiarowego, przed doręczeniem decyzji, po doręczeniu decyzji ale przed upływem 14 dni do złożenia odwołania, po uprawomocnieniu się decyzji? – działania do podjęcia krok po kroku.
• Co należy zrobić gdy wierzyciel dowiaduje się o śmierci zobowiązanego po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?
• Skąd organ podatkowy może otrzymać informacje o zgonie podatnika?
• Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe po zmarłym – czyli co i kiedy zrobić aby nie dopuścić do przedawnienia?
• Czy przepisy Ordynacji podatkowej o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe znajdują zastosowanie do innych należności publicznoprawnych?

zwiń
rozwiń
Program

I. Pierwsze kroki zmierzające do wszczęcia postępowanie podatkowego w przypadku powzięcia informacji, że podatnik nie żyje:
1. Kto ma obowiązek poinformować organ podatkowy o zgonie podatnika?
2. Jakie działania należy podjąć po uzyskaniu informacji o śmierci podatnika w zależności od etapu sprawy (w trakcie wymiaru, po wysłaniu decyzji, po doręczeniu decyzji, na etapie egzekucji administracyjnej)?
3. Co z bieżącym wymiarem podatku gdy podatnik nie żyje. Czy decyzję na zmarłego można doręczyć członkowi rodziny, który ze zmarłym mieszkał i chce płacić podatek?
4. Czy prawidłowym postępowaniem będzie opodatkowanie posiadacza samoistnego nieruchomości, w tym przyjęcie od niego deklaracji na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
5. Jak postąpić gdy na kartotece zmarłego podatnika, zobowiązanego figuruje zaległość lub nadpłata. Czy zaległość może uregulować ktoś z rodziny? Czy nadpłatę można przeksięgować na członka rodziny? Czy należy i można zamknąć kartotekę zmarłego?
6. Czy można orzec o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców bez względu na to czy wydane zostało postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?
7. Jak traktować wpłaty dokonywane za zmarłego przez inne osoby, np. członków rodziny?
II. Przebieg postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców zmarłego podatnika:
1. Kto w urzędzie gminy/miasta (wymiar czy księgowość) powinien zajmować się ustaleniem kręgu spadkobierców?
2. Jak ustalić spadkobierców?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się sprawami spadkowymi, księgowaniem przychodów i wydatków gminy oraz kontrolą wewnętrzną.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Zastępcy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

zwiń
rozwiń