Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie

Miejsce: Gdańsk Wrzeszcz, Centrum Biurowe Neptun.
Termin: 29.08.2019 r.
Czas: 10.00 – 15.00
Cena: 351 zł (przy zgłoszeniu do 15 sierpnia)

Jeśli jesteś:
• Pracownikiem OPS.
• Pracownikiem PCPR.
• Członkiem komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

To dzięki szkoleniu:
• Dowiesz się jak powinien wyglądać prawidłowy wniosek, w szczególności w świetle orzeczeń sądów powszechnych.
• Poznasz najczęstsze błędy, powodujące oddalenie wniosku.
• Dowiesz się o czym najczęściej zapominają składający wniosek, a co jest przedmiotem badania przez I i II instancję.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący:
Sędzia rodzinny od wielu lat, wcześniej orzekający w sądzie karnym, były prokurator, sędzia konsultant i nadzorujący domy pomocy społecznej. Autorka wielu publikacji. Trener z wieloletnim doświadczeniem.

Program:

 1. Geneza ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Postępowanie w sprawach rodzin alkoholików. 
 3. Przesłanki przymusowego leczenia odwykowego: 
  • Alkoholizm jaki przesłanka ubezwłasnowolnienia. 
 4. Postępowanie przed sądem: 
  • Wniosek i podmioty, legitymowane do złożenia wniosku. 
  • Opinia biegłych. 
  • Postanowienie. 
 5. Postępowanie wykonawcze. 
 6. Indywidualne konsultacje.

>>Zapisz się online!<<

lub przejdź na stronę 2, Wydrukuj zgłoszenie i prześlij je faksem lub e-mailem.