Zapisz się online!

Jakub Porządny Joanna Zielińska
Koordynator szkoleń Specjalista ds szkoleń
j.porzadny@gdansk.frdl.pl j.zielinska@gdansk.frdl.pl
58 308 47 73 / 500 112 543 58 308 47 72 / 509 498 613

Zapisz się online:

Wybrane szkolenie - nazwa (wymagane)

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa instytucji zgłaszającej uczestnika (wymagane)

Nazwa nabywcy usługi (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

NIP (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz udziału w szkoleniach (w tym m. in. zakresie ewidencji obecności, wydania certyfikatu ukończenia szkolenia, zakwaterowania) organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa.

Akceptuję Regulamin szkoleń otwartych i zapoznałem/am się z zawartą w nim informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych